ข่าวสังคม

ผวจ.นครพนม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมออกตรวจเครื่องสูบน้ำ เตรียมความพร้อมรับมือป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน

วันที่ 5 ก.ค. 2567 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัด นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธรณภัยเทศบาล ออกตรวจเครื่องสูบน้ำระบบดีเซล และไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้

โดยดำเนินการเตรียมการสูบน้ำเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงด้วยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งติดตั้งไว้ในจุดพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการระบายน้ำ จำนวน 5 จุด จุดสูบน้ำบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด (หลังเก่า) จุดสูบน้ำถนนสุนทรวิจิตร-สามแยกซอยสมุทรบรรหาร จุดสูบน้ำสามแยกไปรษณีย์ จุดสูบน้ำบริเวณแลนด์มาร์กพญาศรีสัตตนาคราช จุดสูบน้ำซอยกุหลาบทิพย์ ข้างตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 5 เครื่องมีสภาพดีสามารถใช้งานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตัวเมืองนครพนมได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสถานการณ์ของจังหวัดนครพนมมีฝนตกต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมได้พบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเลี้ยงอาหารเจ้าหน้าที่ฯ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ตัวเมืองนครพนม โดยมอบแนวทางให้หมั่นตรวจสอบทางระบายน้ำ ไม่ให้มีสิ่งอุดตัน และให้สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวจังหวัดนครพนม