ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์ บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่

จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เนื่องในอภิลักขิตสมัย 200 ปี นับแต่ทรงพระผนวช ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ที่ศาลาพระสุจิตสุวรรณรังษี วัดประชานิยม ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระครูสิทธิวราคม รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เนื่องในอภิลักขิตสมัย 200 ปี นับแต่ทรงพระผนวช ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีพระครูโสภณวินัยวัฒน์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พันเอกประวัติ จารุตัน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นางศิรดา มะลาสาย วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสยามพัชร์ ทิพสอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
โดยพิธีการประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ชุดล่าง ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 ประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อย ชุดบน สักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 จุดเทียนส่องธรรม จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระประธานบูชาธรรม เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ถวายศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม พระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนา พระสงฆ์อนุโมทนาบนธรรมาสน์

ประธานในพิธีถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์ เจ้าหน้าที่ลาดพระภูษาโยง และรองโยง ประธานในพิธี ทอดผ้าไตรจำนวน 1 ไตร เจ้าหน้าที่เชื่อมพระภูษาโยง พระสงฆ์สดับปกรณ์และถวายอดิเรก พระสงฆ์ 10 รูป ขึ้นนั่งประจำอาสน์สงฆ์ เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น ประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจ้าหน้าที่ลาดพระภูษาโยง และรองโยง ประธานในพิธีทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรกเป็นอันเสร็จพิธี

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี มีพระนามเดิมว่า เจ้าฟ้ามงกุฎ เสด็จพระราชสมภพ ณ พระราชวังเดิม เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด ตรงกับวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2347 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 43 เป็นลำดับที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี เมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบ 14 พรรษา ทรงออกผนวช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อพระองค์มีพระชนมายุ 21 พรรษา ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจำพรรษาที่วัดมหาธาตุ จากนั้นทรงเสด็จจำพรรษาที่วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
พระองค์ทรงเสด็จออกธุดงค์ไปยังหัวเมืองต่างๆ ทำให้ทรงคุ้นเคยกับสภาพความเป็นอยู่ของอาณาประชาราษร์ พระองค์ทรงพระราชอุตสาหะวิริยะเรียนภาษาอังกฤษจนทรงพระอักษร ตรัส ทรงเป็นนักปราชญ์รอบรู้ทั้งคดีโลกและคดีธรรม พระองค์ทรงตั้งคณะธรรมยุติกนิกาย จากนั้นทรงลาผนวชเพื่อขึ้นครองราชย์ รวมระยะเวลาที่ทรงผนวชทั้งสิ้น 27 พรรษา ทรงขึ้นครองราชย์มีพระชนมายุ 48 พรรษา หลังจากขึ้นครองราชย์ในลำดับรัชกาลที่ 4 ทรงทำนุบำรุงส่งเสริมบวรพระพุทธศาสนาและคณะธรรมยุติกนิกายเรื่อยมาจนสิ้นราชกาล เป็นต้น ทรงพระปรีชาสามารถวิชาดาราศาสตร์ โหราศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ทรงคำนวนไว้ล่วงหน้าว่าจะเกิดสุริยปราคาเห็นได้เต็มดวงชัดเจนที่ ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงได้รับการเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย