ข่าวสังคม

วิรัช พิมพะนิตย์ มอบเสื้อเกราะรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กำลังใจอสม.สู้ภัยโควิด-19

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะร่วมกับสาธารณสุขอำเภอร่องคำ และผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์  เดินสายอบรมพัฒนาศักยภาพและรณรงค์ อสม. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 พร้อมมอบเสื้อสามารถเกราะให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้า ย้ำไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ชูอำเภอร่องคำเป็นต้นแบบรักษามาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด จนเป็นพื้นที่สีขาวปลอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

                เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านเหล่าค้อ ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ และรณรงค์ อสม.เข้ารับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโควิด-19 พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตนตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ของคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีนายเดชา วรสาร สาธารณสุขอำเภอร่องคำ พร้อมด้วยผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านเหล่าค้อ ประธานชมรม อสม. และ อสม.ให้การต้อนรับและร่วมงาน ทั้งนี้ ยังได้มีการมอบเสื้อสามารถสู้โควิด-19 เพื่อให้กำลังใจแก่ อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าอีกด้วย

นายวิรัช พิมพะนิตย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์และจังหวัดต่างๆมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ทั้งรายบุคคล และกลุ่มก้อน จึงเป็นประเด็นที่ทุกคน ทุกฝ่าย ต้องเพิ่มความระมัดระวัง และร่วมกันป้องกันให้ตนเองและบุคคลในชุมชน โดยเฉพาะ อสม. ซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้า ที่สัมผัสใกล้ชิดและมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อ เนื่องจากต้องคอยติดตาม กำกับดูแลชาวบ้าน ในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่เคลื่อนย้ายเข้ามาในชุมชน ทั้งนี้ เพราะตรวจคัดกรอง ป้องกันการได้รับเชื้อโควิด-19

นายวิรัช กล่าวอีกว่า อสม.จึงเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญและมีบทบาทเป็นอย่างมาก ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ ทั้งองค์ความรู้และทักษะใหม่ๆ ให้มีความรู้เท่าทันกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน  ทั้งในส่วนของการเฝ้าระวังการเกิดโรคประจำถิ่น โรคระบาด โรคติดต่ออื่นๆ  ตลอดทั้งการติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างชาวบ้านและหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อสุขภาพที่ดีตามหลักสุขาภิบาลของพี่น้องประชาชน ในการลงพื้นที่ดังกล่าวจึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อบรมให้ความรู้ มอบนโยบายป้องกันโรคภัยต่างๆ โดยเฉพาะโรคติดเชื้อโควิด-19 ดังกล่าว พร้อมรณรงค์ อสม.เชิญชวนชาวบ้าน เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโควิด-19 อีกด้วย

ด้านนายเดชา วรสาร สาธารณสุขอำเภอร่องคำ กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มมีการแร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฝ่ายสาธารณสุขได้ร่วมกับฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ท้องที่ จัดทีมทหารเสือ เฝ้าระวัง ป้องกัน อย่างใกล้ชิดและเคร่งครัดตลอดมา โดยดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T-A  ซึ่งมีกำลังสำคัญหลักอย่าง อสม.คอยกำกับติดตามบุคคลเข้าออกภายในพื้นที่ตลอดเวลา ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง คือไม่ประมาท การ์ดไม่ตก โดยมีการคัดกรอง ตรวจสอบประวัติทุกราย รวมทั้งการปฏิบัติตนตามาตรการสังคม สวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ โดยปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้พื้นที่ อ.ร่องคำ ยังเป็นพื้นที่สีขาว ปลอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มาจนถึงปัจจุบัน