ข่าวสังคม

นครพนม ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ พระอุโบสถวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม มีพระราชสิริวัฒน์ เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกสังกัด ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และจิตอาสาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเข้าสู่ภายในพระอุโบสถจุดธูปเทียนบูชาพรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อารธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ประธานสงฆ์เจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษก ผู้ว่าราชการจังหวัดฯถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์ ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เจ้าหน้าที่อารธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จุดเทียนมหามงคล เทียนทำน้ำมนต์หน้าพระสงฆ์ และเทียนนวหรคุณ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปหน้าเตียงพระสวดภาณวาร พระสงฆ์เถราจารย์และพระสงฆ์สวดภาณวาร นั่งเจริญจิตภาวนา และสวดภาณวารต่อไปจนเสร็จพิธี

ทั้งนี้ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. จังหวัดนครพนมกำหนดประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จึงขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกสังกัด ภาคเอกชน และประชาชนชาวนครพนมทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสมัครสมานสามัคคีของชาวนครพนม สำหรับการแต่งกาย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศ ภาคเอกชนและประชาชน แต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลือง