ข่าวสังคม

สกลนคร ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (7 ก.ค.67) ที่บริเวณลานพระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งได้มาจากการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ จาก “ภูน้ำลอด” แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสกลนคร โดยมี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ศาล ทหาร ตำรวจ ตุลาการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทย ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชา พราหมณ์ อ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เดินเข้าไปภายในพระอุโบสถ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระรัตนากรวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ให้ศีล พร้อมประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ พระราชวชิราธร เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ประธานสงฆ์ เจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษก เมื่อถึงฤกษ์เวลา 17.09 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์ เพื่อจุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จุดเทียนมหามงคล เทียนทำน้ำมนต์หน้าพระสงฆ์ และเทียนนวหรคุณ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์เถราจารย์ ประกอบด้วย พระญาณสิทธาจารย์ วัดกุดเรือคำ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธ) พระครูพิพัฒน์สังฆคุณ วัดสะพานศรี รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระครูวรกิจธรรมโกศล วัดโชติการาม รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) และพระครูยุตตธรรมานุศาสน์ วัดศรีสว่างแดนดิน (ธ) นั่งปรก โดยมีพระครูสกลปัญญาธร วัดศรีวิทยาลัย พระครูสกลธรรมวิจิตร วัดนาอ้อย พระครูสุตวัชราภรณ์ วัดตากแดด และ พระสมุห์ธวัชชัย ญาณธีโร วัดโพธิ์ศรีสุธา สวดภาณวาร ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียงพระสวดภาณวาร โดยพระสงฆ์เถราจารย์ และพระสงฆ์สวดภาณวาร ผลัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญจิตภาวนา อธิษฐานจิต และสวดภาณวารต่อไป จนถึงเวลาอันสมควร

ทั้งนี้ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสกลนคร จะได้ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยมีฤกษ์เวลา 12.00 น. พิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์