ข่าวสังคม

นายอำเภอสหัสขันธ์คนใหม่ เปิดเสียงตามสายเยี่ยมชาวบ้านกักตัวโควิด

นายอำเภอสหัสขันธ์ เปิดเสียงตามสาย ออกเยี่ยมชาวบ้านหลังคนในหมู่บ้านติดโควิด19 3 ราย ต้องกักตัวกว่า 70 ครัวเรือน พร้อมนำเครื่องอุปโภค บริโภค จากผู้มีจิตศรัทธา ไปมอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจด่านหน้า 5 เสือ สู้โควิด19 พื้นที่ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

ที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านคำคา ตำบลโนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  น.ส.แววตา  นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมด้วยนางเสาวดี จันทร์ดี ท้องถิ่นอำเภอสหัสขันธ์ นายสมคะเณย์ จันทร์ดี  หน.สำนักปลัด ทต.โนนศิลา นายราชัน คุณาประถม กำนันตำบลโนนศิลา พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอสม. ออกเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ บ้านคำคา ต.โนนศิลา ที่ต้องกักตัวหลังคนในหมู่บ้านติดเชื้อโควิด19 ถึง 3 คน และทำให้คนในหมู่บ้านต้องกักตัวกว่า 70 คน โดยนำเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง มอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเส้นทางที่จะเดินทางไปยังบ้านคำคา ที่มีการตั้งด่านตรวจถึง 5 จุด

นางสาวแววตา  นระทัด กล่าวว่า สำหรับพื้นที่อ.สหัสขันธ์ ปัจจุบันมียอดสะสมติดเชื้อโควิด 23 ราย  รักษาหายแล้ว 5 ราย และรับการรักษาอยู่ในตอนนี้ 18 ราย ในส่วนของบ้านคำคา มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ทั้งหมด 3 ราย ซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลสหัสขันธ์ สำนักงานสาธารณสุข อ.สหัสขันธ์ ได้เข้า swop ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในหมู่บ้าน 120 เคส  โดยผลออกมาเป็นลบทั้งหมด ทั้งนี้มติของชาวบ้านทั้งตำบล ได้ลงความเห็นให้ปิดทางเข้าออกทั้งตำบล เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยง และลดภาวะความกังวลในชุมชน โดยมีการตั้งด่าน 5 จุด มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. และ อสม. ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชม. เพื่อให้ปิดบ้านคำคา เข้าสู่ระบบกักตัว 100% ตลอด 14 วัน ที่มีกว่า 70 คน โดยมอบหมายให้ทางเทศบาลตำบลโนนศิลา ดูแลความเป็นอยู่และให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่

นายอำเภอสหัสขันธ์ ยังกล่าวอีกว่า  ในการปิดหมู่บ้านและกักตัวเป็นความสมัครใจของชาวบ้านและชุมชน เพื่อต้องการหยุดการแพร่เชื้อไวรัสคโรน่า หรือ โควิด19 ในพื้นที่ และเป็นการให้ความร่วมมือและเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการตรวจหาเชื้อและค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ ทั้งนี้จะปิดหมู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน  ซึ่งจะห้ามบุคคลทั่วไปเข้ามาในหมู่บ้าน หรือหากมีเหตุจำเป็นต้องเดินทาง จะต้องลงทะเบียนและขอออกนอกพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผ่านมาแล้ว 3 วัน เหตุการณ์ปกติ  นอกจากนี้ยังบังคับให้ทุก ๆ คนสวมแมส 100% ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน รวมถึงการเตรียมตัวรับการฉีดวัคซีน ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ซึ่งการออกเยี่ยมทุกครัวเรือนอาจจะทำให้ชาวบ้านไม่สะดวก หรือ กังวลเรื่องความปลอดภัย จึงต้องใช้เสียงตามสายของหมู่บ้าน พูดคุยกับชาวบ้านแทน

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 14/06/2021 09:19 น. by อินทรีภูพาน