ข่าวสังคม

ขอนแก่น ทำบุญวันเกิดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการทางการเห็น และบริจาคเงินสนับสนุนให้ทาง ร.ร.ศึกษาคนตาบอด

ท่านสวัสดิ์วงศ์ กุลโมรานนท์ ผู้พิพาษาหัวหน้าศาล ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยนายมนตรี ธีระกนก ประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้าอมตะ จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการทางการเห็น และบริจาคเงินสนับสนุนให้ทางโรงเรียนศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น ไว้ใช้เพื่อการกุศล

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านสวัสดิ์วงศ์ กุลโมรานนท์ ผู้พิพาษาหัวหน้าศาล ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และนายมนตรี ธีระกนก ประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้าอมตะ จำกัด ร่วมกันเลี้ยงเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการทางการเห็น และบริจาคเงินสนับสนุนให้ทางโรงเรียนศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น ไว้ใช้เพื่อการกุศล โดยมี นายปิยสิษฐ์ อุ่นศิลป์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักอัยการภาค 4 สำนักอัยการสูงสุด พร้อมกัลยาณมิตร ร่วมงาน

ในการนี้นายอดิเรก หงษ์พูนพิพัฒน์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่น ที่ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น ตั้งอยู่ บ้านคำไฮ เลขที่ 214 หมู่ 10 ซอยประชารักษ์ ถ. มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น .