ข่าวสังคม

หนองคาย ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล

ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย บรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

เช้าวันนี้ (9 ก.ค.67) ที่วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย พ.ต.อ.กฤชมงกุฎ บูรณะภักดี ผกก.ตม.หนองคาย เป็นประธานโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย เข้าร่วมพิธีอุปสมบท จำนวน 4 นาย ภายหลังจากอุปสมบทเป็นพระสงฆ์แล้ว จะจำวัด ณ วัดหินหมากเป้งแห่งนี้

พ.ต.อ.กฤชมงกุฎ บูรณะภักดี ผกก.ตม.หนองคาย กล่าวว่า ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้เปิดรับเจ้าหน้าที่ที่สมัครเข้าพิธี มีความพร้อมในการประกอบศาสนกิจ พร้อมที่จะศึกษาพระธรรม บำเพ็ญเพียรอยู่ในศีลธรรมอันดี ตลอดระยะเวลาการครองสมณเพศ ซึ่งมี ร.ต.อ.สุวิน มั่นคง, ด.ต.ภวัต กันหาจันทร์, ด.ต.สายชล ศรีเมือง และ ส.ต.อ.อภิชาติ พ่วงเฟื่อง สมัครใจบรรพชาอุปสมบท ระหว่างที่บรรพชา จะมีการผลัดเปลี่ยนเวรงานในหน้าที่ของทุกคนไม่ให้กระทบกับหน้าที่ที่รับผิดชอบประจำ และขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและประชาชนต่อไป.