ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติปันสุขบรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดโครงการ สภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์ ส่งมอบความสุขกลุ่มเปราะบางด้วยรถเข็น ให้ผู้ป่วย ผู้พิการ พร้อมมอบถุงยังชีพ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มีนางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นางอรนุช เยี่ยมสมบัติ ประธานชมรมสตรีไทยดีเด่น จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะชมรมสตรีไทยดีเด่นฯ ดร.อัจฉรา พรสีมา กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ นำคณะสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จ.กาฬสินธุ์ (ส.อ.ร.ด.) หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับโครงการ “สภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์” ดำเนินการโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 มีนางศิริกร ณ ระนอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ รับมอบรถเข็นที่ใช้สำหรับผู้ป่วย ผู้พิการ จำนวน 30 คัน ผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่จำนวน 15 ลัง ถุงยังชีพ เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยยากไร้ซึ่งบางกลุ่มไม่มีทุนทรัพย์ในการจัดซื้อ

ทั้งนี้ หลังจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ รับมอบอุปกรณ์ทั้งหมดแล้ว จากนั้นจะได้มอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ต่อไป