ข่าวสังคม

ร้อยเอ็ด สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ 10 กรกฎาคม 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ากราบนมัสการพระครูมหาธรรมบาลมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานฝ่ายสงฆ์ ในโอกาสเป็นประธานในพิธีถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ สามเณร ใน โครงการสร้างเสริมบุญค้ำจุนศาสนา และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ตามโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2567 ณ วัดบ้านอ้นสุวรรณาราม ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบรอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 92 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมายุ 46 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้จัดทำ ” โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2567 ขึ้น
สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้กำหนดจัดพิธีถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ สามเณร ในโครงการสร้างเสริมบุญค้ำจุนศาสนา และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ในโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน 460 ทุน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ.2567 ดังกล่าว

ทั้งนี้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษา แก่เด็กและเยาวชน จำนวน70 ทุน ทุนละ 3,000 บาท นาง สุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร จำนวน 60,000บาท และ นางธัญพักตร์ สุรศักดิ์นิธิกุล ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 11 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งหมด 303,000 บาท