ข่าวสังคม

จิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดกาฬสินธุ์ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจต้านภัยแล้งมีน้ำใช้ทำเกษตร

จิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ เกษตรกรตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ ที่ร่วมโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ขุดเจาะบ่อบาดาล และสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทุกคนพอใจมีน้ำใช้ในการเกษตรกร

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดกาฬสินธุ์   นายธนทร  ศรีนาค  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์  นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส ป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยจิตอาสา 904 จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจนางลำพูน  อรุณภาส เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล และสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  เมื่อมีโครงการนี้ ทำให้มีน้ำใช้ในการทำเกษตร ปลูกผัก เลี้ยงปลา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพื้นที่ใกล้เคียงก็ได้รับประโยชน์ไปด้วย จากนั้นเดินทางไปที่บ้านด่านใต้ ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ เพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ของเกษตรกรจำนวน 2 ราย 

 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า การลงพื้นที่ติดตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งครั้งนี้ ได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน เกษตรกร พบว่าทุกคนพอใจเป็นอย่างมาก เพราะที่ผ่านมาช่วงหน้าแล้งจะมีปัญหาเรื่องน้ำในการอุปโภค น้ำทำการเกษตร  เมื่อมีโครงการขุดเจาะบาดาล และสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ มีน้ำใช้ตลอด ทำให้สามารถทำการเกษตร ปลูกผัก สร้างอาชีพ สร้างรายได้  ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นต่อไป