ข่าวสังคม

มังคุดขายไม่ออก บอกสหกรณ์กาฬสินธุ์ ช่วยชาวสวนปักษ์ใต้ขายมังคุด 6 ตันผลผลิตล้นตลาด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์ รับมังคุดคุณภาพดีจากกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 6 ตัน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 และผลผลิตตกค้างล้นตลาดมาช่วยขายในพื้นที่  ภายใต้โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19  

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่สำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายสดิษฐชัย  หาญมนตรี  สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายวิทยา วัฒนวิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ และผู้จัดการสำนักงานสหกรณ์ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ทั้งอำเภอ 18 อำเภอ ร่วมกันนำรถมารับมังคุดคุณภาพดี จากกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด จ.พัทลุง  จำนวน 6 ตัน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 และผลผลิตตกค้างล้นตลาดมาช่วยขายในพื้นที่ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งได้จัดโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19

นายสดิษฐชัย  หาญมนตรี  สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะผลผลิตภาคการเกษตร ของสมาชิกสหกรณ์ในหลายจังหวัด ที่ได้อายุเก็บเกี่ยวผลผลิตและส่งออกสู่ตลาด แต่ขายได้น้อยและไม่สามารถนำออกขายได้ เนื่องจากตลาดหลายแห่งปิด ดังนั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้จัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ภายใต้โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและภาคเอกชน ในเขตพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ และจ.มหาสารคาม สั่งซื้อมังคุดคุณภาพดีในราคายุติธรรม

นายสดิษฐชัย กล่าวอีกว่าโครงการดังกล่าวจึงเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์และประชาชน ที่ไม่สามารถนำผลผลิตออกจากสวน หรือออกมาใช้จ่ายหรือเดินทางข้ามจังหวัด ประกอบกับมังคุดกำลังออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในช่วงเวลานี้ เป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบผลไม้ที่เคยราคาดี ยอดสั่งซื้อลดลง ราคาตกต่ำได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ได้ประสานขอความร่วมมือเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ที่มีอยู่ทุกจังหวัด ได้ช่วยกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคภายในประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอและได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุน 

นายสดิษฐชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ จ.กาฬสินธุ์นั้นสำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ประชาสัมพันธ์จำหน่ายมังคุด ในราคา ก.ก.ละ 25 บาท บรรจุในตะกร้าๆ ละ 10 ก.ก. โดยได้ดำเนินการล่วงหน้า 2 วัน ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มังคุดจำนวน 6 ตันที่รับมามีการสั่งซื้อ-สั่งจองทั้งหมดก่อนที่สินค้าจะเดินทางมาถึง จ.กาฬสินธุ์ และขณะนี้ยังมีผู้สนใจสั่งซื้ออีกเป็นจำนวนมาก สำนักงานสหกรณ์จ.กาฬสินธุ์ อยู่ระหว่างประสานงานแหล่งผลิตเพื่อนำผลไม้มาจำหน่ายในโอกาสต่อไป

อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ยังจะได้รับการประสานจากสหกรณ์บางจังหวัด ในการส่งผลผลิตประเภทผลไม้ เช่น เงาะ เข้ามาจำหน่ายให้กับเครือข่ายสหกรณ์ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ลักษณะเดียวกับมังคุด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรต่างจังหวัด ที่ได้รับกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 30/07/2021 12:40 น. by อินทรีภูพาน