ข่าวสังคม

วิรัช พิมพะนิตย์ มอบบัตรประกันภัยโควิดสร้างขวัญกำลังใจอสม.นักรบด่านหน้า

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบบัตรประกันภัยโควิด-19 หน้ากาก และเจลแอลกอฮอล์ให้กับอสม.ในตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักรบด่านหน้า และนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบแว่นสายตาให้กับประชาชนและกลุ่มผู้สูงอายุ

                เมื่อวันที่  6 สิงหาคม 2564 นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ หรือ สจ.เบ๊นซ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะนำบัตรบัตรประกันภัยโควิด-19 ที่ได้ร่วมกับพวกพ้องน้องพี่จัดผ่าป่า “โครงการประกันภัยโควิดอสม.”ไปมอบให้กับอสม.ใน 8 หมู่บ้านของ ต.หนองกุง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักรบด่านหน้า พร้อมนำหน้ากาก และเจลแอลกอฮอล์แจกจ่ายให้กับอสม.และผู้นำชุมชนนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 4 ทหารเสือรับรายงานตัวประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติหน้าที่ศูนย์กักตัว

นอกจากนี้ยังได้มอบแว่นสายตาให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนที่มีปัญหาทางสายฟรี ตามโครงการ “แว่นสวยตาใส ห่วงใยดวงตา”  ซึ่งการจัดกิจกรรมแต่ละจุดมีการจำกัดจำนวนคน โดยให้ตัวแทน อสม.ตัวแทนรพ.สต.และผู้นำชุมชนมาเป็นตัวแทนรับ พร้อมมีจุดคัดกรอง เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงน่าเป็นห่วง เพราะยังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ โดย จ.กาฬสินธุ์ก็พบผู้ป่วยวันละหลัก 100-200 ราย เนื่องจากมีประชาชนขอเดินทางกลับมารักษาในภูมิลำเนาจำนวนมาก ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน รวมถึง อสม.ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก โดยเฉพาะอสม.นั้นถือเป็นบุคลากรกรที่สำคัญ เพราะต้องปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม ทำหน้าที่ด่านหน้าตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่ชุมชนของตนเองและรับรายงานตัว จึงเป็นกลุ่มเสี่ยง และที่ผ่านมาได้ทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักเช่นกัน

นายวิรัช กล่าวอีกว่า ดังนั้นตนและนายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ หรือ สจ.เบ๊นซ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับญาติสนิทมิตรสหายพวกพ้องน้องพี่ จัดทำผ้าป่าเป็นกองทุนขึ้น เพื่อมอบประกันภัยโควิด-19 ให้กับ อสม.และวันนี้ได้เริ่มมอบในพื้นที่ ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธุ์ และต่อไปจะเร่งมอบให้กับอสม.ในพื้นที่ อ.เมืองทุกคน พื้นที่ อ.ร่องคำ และอ.กมลาไสย โดยมีเป้าหมายกว่า 3,000 คน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า นอกจากนี้ยังได้มอบแว่นสายตาให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุอีกด้วย