ข่าวสังคม

สธ.กาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน โซนพื้นที่ “ฆ้องคำกมลา”

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ โรงเรียนโคกศรีเมือง ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นพ.พรพัฒน์ ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี จำนวน 37 ราย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย โดยมี นายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง พร้อมด้วยคณะครู แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย ให้การต้อนรับ

นอกจากนี้ สำหรับโซนพื้นที่ “ฆ้องคำกมลา” ของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีกำหนดการฉีดวัคซีนในวันนี้ ดังนี้ อำเภอฆ้องชัยกำหนดฉีดวัคซีนที่โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม จำนวน 247 ราย อำเภอร่องคำ กำหนดฉีดวัคซีนที่หอประชุมเทศบาลตำบลร่องคำ จำนวน 660 ราย และอำเภอกมลาไสย กำหนดฉีดวัคซีนที่โรงเรียนวัดชัยมงคล จำนวน 47 ราย โรงเรียนดอนไทรงาม จำนวน 210 ราย โรงเรียนโคกศรีเมือง จำนวน 37 ราย โรงเรียนธัญญา จำนวน 182 ราย และโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร จำนวน 89 ราย