ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ร่วมบุญใหญ่ สร้างศาลาพระอุโบสถวัดโนนไฮวนาราม

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์  นำหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญสร้างศาลาอุโบสถ วัดโนนไฮวนาราม บ้านโคกกว้าง ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ที่วัดโนนไฮวนาราม ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวตำบลไผ่ ร่วมทำบุญเครื่องอัฐบริขารและเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์  พร้อมทั้งได้ร่วมใจกันสมทบทุนในการติดตั้งระบบไฟฟ้าฟ้า-ฝ้าเพดาน และพัดลม และก่อสร้างศาลาอุโบสถวัดโนนไฮวนาราม เพื่อใช้ในประกอบกิจของสงฆ์และสืบทอดพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านโคกกว้าง และชาวตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์  เจ้าอาวาสวัดเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมกันนี้ พล.ต.ต.มนตรี จรัญพงษ์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์กาฬสินธุ์ ได้ร่วมถวายปัจจัยสมทบทุนสร้างศาลาพระโบสถในครั้งนี้ด้วย

สำหรับวัดโนนไฮวนาราม เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ตั้งอยู่เลขที่ 218 หมู่ที่ 7 บ้านโคกกว้าง ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา  สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช  2484  แต่เดิมบริเวณที่ตั้งวัดมีต้นไฮตั้งอยู่สองต้น ชาวบ้านจึง เรียกกันว่า วัดโนนไฮ ตั้งแต่นั้นมา  ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันทำบุญสมทบทุนสร้างศาลาอุโบสถวัดโนนไฮวนารามในครั้งนี้  รวมทั้งสิ้น 252,541 บาท

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 07/11/2021 21:16 น. by อินทรีภูพาน