ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์เปิดอาคาร 100 ปี สธ.ลดความแออัดเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์เปิดอาคาร 100 ปี สธ.ลดความแออัดของผู้มาใช้บริการ พร้อมรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วไป เพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวกาฬสินธุ์อย่างแท้จริง

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่อาคาร 100 ปี สธ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พระราชศีลโสภิต ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเปิดอาคาร 100 ปี สธ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ นางบุญรื่น ศรีธเรศ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายชานุวัฒน์ วรามิตร นายก อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ส่วนราชการ ภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ร่วมพิธี ทั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า อาคาร 100 ปี สธ. ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจากกระทรวงสาธารณสุข เป็นจำนวนเงิน 219,850,000 บาท ก่อสร้างขึ้นระหว่าง ปี พ.ศ. 2558-2560 ภายหลังจากการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน จ.กาฬสินธุ์ ประกอบไปด้วยหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ของ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันระดมทุนเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ทั้งโครงการเดิน-วิ่ง-ปั่น ทุกก้าวเพื่อชาวกาฬสินธุ์ โครงการผ้าป่ามหากุศล และโครงการกอล์ฟการกุศล ได้รับยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 34,384,058.65 บาท ทำให้อาคาร 100 ปี สธ. สามารถเปิดบริการได้ใน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

นพ.ประมวล กล่าวอีกว่า สำหรับอาคาร 100 ปี สธ.มีหน่วยบริการทางการแพทย์ประกอบด้วยชั้น 1 เป็นแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และศูนย์ส่องกล้อง, ชั้น 2 เป็นห้องผ่าตัด เปิดบริการจำนวน 10 ห้อง, ชั้น 3 เป็นหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม และหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม รองรับผู้ป่วยหนัก จำนวน 22 เตียง, ชั้น 4และชั้น5 เป็นหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย-หญิง อุบัติเหตุ และระบบทางเดินปัสสาวะ หน่วยเคมีบำบัด และ Stroke ICU รวม 6 หน่วยบริการ รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 143 เตียง

นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก ผวจ.กาฬสินธุ์ ให้ใช้พื้นที่ด้านหน้าศาลากลางหลังเก่า เป็นสถานที่จอดรถสำหรับประชาชนผู้มารับบริการ และนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ในการจัดระบบอำนวยความปลอดภัยทางถนนด้านข้างอาคาร แก่ประชาชนในการสัญจรข้ามไป-มาระหว่างอาคาร 100 ปี สธ.และอาคารอื่นๆของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จากทุกความร่วมมือที่เกิดขึ้น จึงกล่าวได้ว่า อาคาร 100 ปี สธ. สามารถเปิดให้บริการได้อย่างสมบูรณ์ จากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาว จ.กาฬสินธุ์อย่างแท้จริง

ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขอชื่นชมในพลังความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ และขอบคุณที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ รวมทั้งเสียสละกำลังทรัพย์ กระทั่งสามารถเปิดให้บริการอาคาร100 ปี สธ. ได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะทำงาน ในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ทำให้เกิดความร่วมมือ ในการระดมทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวกาฬสินธุ์อย่างแท้จริง

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้จากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ส่งผลต่อระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุข ทำให้มีภารกิจสำคัญเพิ่มขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันอย่างเร่งด่วนคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้พวกเราปลอดภัยจากการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น จึงขอส่งความห่วงใยและกำลังใจให้บุคลากรสาธารณสุขทุกคน ขอขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่ของคนสาธารณสุขอย่างเต็มกำลังสามารถ แม้จะหนักและเหนื่อย เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย ทั้งนี้ ตนเชื่อมั่นในพลังของประชาชนชาวกาฬสินธุ์ และความร่วมมืออันดี ภายใต้การนำของนายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ ที่จะนำพาให้คนกาฬสินธุ์ก้าวผ่านสถานการณ์โควิด-19 ไปด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม หลังจากร่วมพิธีเปิดอาคาร 100 ปี สธ.แล้ว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ได้มอบเกียรติผู้ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จากนั้นตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และความพร้อมของอุปกรณ์รักษาคนไข้ เช่น ศูนย์ส่องกล้อง หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะวิกฤต หอผู้ป่วยจิตเวช และหอประชุม 80 พรรษา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน