ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์ลุยกระตุ้นฉีดวัคซีนล้างตลาดสดSetting Free Covid City

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำสื่อมวลชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมชมปฏิบัติการ Setting Free Covid City & Free Covid Muontian และให้กำลังใจจิตอาสาพระราชทาน ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนบุรี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพิ่มความเชื่อมั่นเตรียมเปิดเมืองท่องเที่ยว

ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชาต ลิมมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนทร ศรีนาค ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ เยี่ยมและให้กำลังจีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลสหัสขันธ์ ในการเปิดจุดฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 โดยนายสมบัติ ชัยยรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำคณะสื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมติดตามการทำงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ Setting Free Covid City & Free Covid Muontian ของอำเภอสหัสขันธ์ ก่อนเปิดเมืองท่องเที่ยวแบบมีมาตรฐานปลอดภัยจากโควิด

จากนั้นนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจคณะจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ กว่า 50 คน เข้าทำความสะอาดล้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนบุรีและชุมชนไดโนโรด พร้อมมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 และอุปกรณ์สำหรับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปฏิบัติการกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสดเทศบาลตำบลโนนบุรี และที่ชุมชนไดโนโรด มีวัดพุทธาวาสภูสิงห์ นำรถบรรทุกน้ำร่วมฉีดล้างทำความสะอาดในชุมชนร่วมกับทางภาครัฐ

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เพื่อสร้างความมั่นใจในพื้นที่เปราะบาง การทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง ถูกวิธี จะช่วยให้ประชาชน หรือ นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการคลายความกังวลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ และจากรายงานของนายอำเภอสหัสขันธ์ ทราบว่าขณะนี้ทางอำเภอสหัสขันธ์ได้อยู่ระหว่างการวางระบบ Setiing ในการเตรียมตัวเข้าสู่ Free Covid City & Free Covid Mountian รองรับการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่คาดว่าประชาชนจะเดินทางมาจำนวนมาก อย่างไรก็ตามต้องฝากเตือนให้ประชาชนป้องกันตนเองขั้นสูงสุดไม่การ์ดตก โดยเฉพาะมาตรการ D-M-H-T-T-A เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 16/12/2021 10:17 น. by เสียงภูพานออนไลน์