ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์ลุยตรวจรอบสองกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์โอมิครอนโรงเรียนปิดถึง14ม.ค.

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และสำนักควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานตั้งจุดคัดครองตรวจหาเชื้อโควิด-19 รอบ 2 ในกลุ่มประชาชนเสี่ยงคลัสเตอร์โอมิครอน เชื่อมโยงกับสองสามีภรรยากลับจากต่างประเทศและร้านอาหารกึ่งผับในตลาดโรงสี ขณะที่โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งงดเรียนออนไซด์ และจัดการเรียนการสอนออนไลน์ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียน หลังพบเด็กนักเรียนหลายสถานศึกษาติดเชื้อโควิด ขณะที่ยอดติดเชื้อคลัสเตอร์นี้รวม 242 ราย ส่วนผลพบเป็นเชื้อโอมิครอน 195 ราย

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทีมคัดกรองเชิงรุกจากสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และสำนักควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานตั้งจุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 รอบ 2 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่มีประวัติไปใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับ และภายในตลาดโรงสี ที่เชื่อมโยงกับผู้ป่วยสองสามีภรรยากลับจากต่างประเทศที่ตรวจพบเป็นสายพันธุ์โอมิครอน รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน หลังจากผ่านการตรวจหาเชื้อรอบแรกไปแล้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งผลรอบแรกไม่พบเชื้อ แต่เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง เจ้าหน้าที่จึงต้องทำการตรวจหาเชื้ออย่างละเอียดอีกครั้งในรอบที่ 2 เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรการ โดยวันนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน นักเรียน และนักศึกษา จำนวนกว่า 800 คน ซึ่งเบื้องต้นผลตรวจรอบสองครั้งนี้จะใช้เวลา 3-4 วันจึงจะทราบผลทั้งหมด

ขณะที่บรรยากาศตามโรงเรียน และสถานศึกษาต่างๆในช่วงเช้าวันนี้เป็นไปด้วยความเงียบเหงา ไม่มีนักเรียน นักศึกษามาเรียน เนื่องสถานศึกษาและโรงเรียนทุกแห่งในจังหวัดหยุดการเรียนแบบออนไซด์ และทำการเรียนแบบออนไลน์ไปจนถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 ตามประกาศคำสั่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา โดยเฉพาะในสถานการณ์ช่วงนี้ที่ยังอยู่ในการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานศึกษาเป็นแหล่งรวมคนรวมนักเรียน และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบมีนักเรียน และนักศึกษาสถานบันต่างๆในอำเภอเมือง และอำเภอรอบนอกหลายรายติดเชื้อโควิด-19

ด้าน นพ.แพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับการตั้งจุดคัดกรองวันนี้เป็นการตรวจหาเชื้อในรอบที่ 2 ของกลุ่มประชาชนที่ผ่านการตรวจหาเชื้อเชิงรุกครั้งแรกเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และผ่านการสอบสวนโรคแล้วพบว่าจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง หรือมีประวัติไปใช้บริการที่ร้านอาหารกึ่งผับในตลาดโรงสี และมีประวัติเชื่อมโยงกับสองสามีภรรยา รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน โดยเจ้าหน้าที่จะนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานตั้งจุดคัดกรองระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2565 รวม 2 วัน ซึ่งคาดว่าจะทราบผลอีก 3-4 วัน หากพบผู้ติดเชื้อก็จะนำเข้าสู่ระบบการรักษาและสอบสวนโรคต่อไป

ขณะที่ศูนย์อำนวยการต้านโควิด-19 จ.กาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์พบผู้ป่วยใหม่ 38 ราย ในจำนวนนี้ยังคงพบเป็นผู้ป่วยคลัสเตอร์สายพันธุ์โคมิครอน เชื่อมโยงกับสองสามีภรรยากลับจากต่างประเทศ และร้านอาหารกึ่งผับในตลาดโรงสีเพิ่มอีก 7 ราย เชื่อมโยงสถานศึกษา อ.นามน 1 ราย ชุมชน ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี 3 ราย การแสดงดนตรีหาดแสงจันทร์ 1 ราย พบจากสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 21 ราย และมาจากพื้นที่เสี่ยง 5 ราย โดย จ.กาฬสินธุ์มีผู้ป่วยสะสม 10,963 ราย หายป่วยแล้ว 10,424 ราย กำลังรักษา 466 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสมเท่าเดิม 73 ราย

อย่างไรก็ตามสำหรับยอดผู้ป่วยจากคลัสเตอร์โอมิครอน ที่เชื่อมโยงกับสองสามีภรรยากลับจากต่างประเทศและร้านอาหารกึ่งผับในตลาดโรงสีล่าสุดรวมกับตัวเลขวันนี้ 7 ราย รวมเป็น 242 ราย ซึ่งจากการสอบสวนโรคของเจ้าหน้าที่ยังพบว่ามีการเชื่อมโยงไปยังการแสดงดนตรีหาดแสงจันทร์ อ.สหัสขันธ์อีก 16 ราย เนื่องจากมีนักดนตรีและผู้ติดเชื้อไปรวมงานอีกด้วย ทั้งนี้จากข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลการตรวจยืนยันสายพันธุ์พบเป็นเชื้อโอมิครอนจากคลัสเตอร์นี้ 195 ราย