ข่าวสังคม

หมู วิรัช พิมพะนิตย์ เดินแจกชุดตรวจโควิดฟรีช่วยแบ่งเบาภาระชาวบ้านช่วงโอมิครอนระบาด

ต้องอย่างนี้! “วิรัช พิมพะนิตย์”ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะตั้งจุดแจกชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 หรือเอทีเค ฟรี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิดสายพันธุ์โอมิครอนระบาดในพื้นที่ พร้อมมอบเสื้อสามารถให้กับอสม.ในตำบลภูปอสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

                เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อม คณะ และทีมงาน ตั้งจุดบริเวณที่สำนักงาน “วิรัช พิมพะนิตย์” ซอยมัสยิด เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทำการแจกจ่ายชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 หรือ เอทีเค ให้กับประชาชนฟรี เพื่อนำไปใช้ตรวจเชื้อโควิดกับตนเอง และคนรอบข้าง ซึ่งเป็นการป้องกันรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพราะหากติดเชื้อก็สามารถรับรู้เข้าสู่กระบวนการรักษา เพื่อไม่ให้แพร่กระจายไปสู่คนอื่น ซึ่งการมอบครั้งนี้เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน โดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในพื้นที่ โดยมีประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และใกล้เคียง  เดินทางมารับชุดตรวจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้ามารับอย่างเคร่งครัด โดยจะมีการแจกจ่ายตั้งแต่วันที่ 4-8 มกราคม 2564 เบื้องต้นตั้งเป้าหมายการแจกจ่ายไว้กว่า 10,000 ชุด

                นอกจากนี้นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ รองประธานสภาอบจ.กาฬสินธุ์ และสจ.อำเภอเมืองเขต 4 ยังได้นำเสื้อสามารถกว่า 100 ชุดไปมอบให้กับอสม.ใน ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ที่บริเวณลานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงใต้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะอสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยดูแลสุขภาพและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บให้กับประชาชน โดยเฉพาะการให้ความรู้และการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงโรคโควิด-19

                นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์ที่ยังพบการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงนี้ โดยเฉพาะพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ที่มีการเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ และมีการตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ทำให้ประชาชนต้องปฏิบัติตัวและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด  พร้อมทั้งใช้ชีวิตและทำมาหากินตามปกติ ซึ่งการมอบชุดตรวจโควิด หรือเอทีเคครั้งนี้ นอกจากจะเป็นแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ที่หากไปสถานที่เสี่ยง หรือจำเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัด ต้องการตรวจหาเชื้อไม่ต้องซื้อ เพื่อความมั่นใจว่าไม่มีเชื้อโควิด ซึ่งนอกจะแบ่งเบาภาระได้ส่วนหนึ่งแล้ว ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภารกิจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่กำลังทำงานอย่างหนัก รวมทั้งดำเนินงานตามข้อกำชับของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่เน้นย้ำเสมอว่าจะต้องแบ่งปันและช่วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกด้วย อย่างไรก็ตามในส่วนการสอบเสื้อสามารถให้กับ อสม.นั้นก็เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับ อสม.ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป