ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์ทำบุญเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

นายอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ นำผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายข้าวสาร อาหารแห้ง ภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี นายสุรวัจน์ ปิติจรัสเชาว์กุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

สำหรับประวัติวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีโดยสังเขป กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ สังกัดกรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2539 โดยนายชิงชัย มงคลธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ตั้ง 25 หมู่ที่ 2 ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เนื้อที่จำนวน 100 ไร่

การบริหารวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี มีโครงสร้างการบริหารตามแผนภูมิการบริหารสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษา ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2549 โดยแบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบออกเป็น 4 ฝ่าย คือฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และฝ่ายวิชาการ