ข่าวสังคม ข่าวอัพเดทรายวัน ประชาสัมพันธ์ วิถีชีวิต

อำเภอดอนจาน เปิดมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายดอกจานผ่อนคลายโควิด

อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ภาครัฐ เอกชน ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายดอกจาน และโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนา กำหนดจุดเช็คอินท่องเที่ยว 5 แห่ง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนิวนอร์มอล กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน หลังผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิด-19

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บริเวณศูนย์ราชการ อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายดอกจาน และโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนา โดยมีนายวีรดนย์ ศิริ นายอำเภอดอนจาน พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.เกียรติปกรณ์ รวมวงศ์ ผกก.สภ.ดอนจาน พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้บริหารองค์

นายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่ทำการปกครอง อ.ดอนจาน ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาครัฐ เอกชน ได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายดอกจาน และโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนา เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่หรือนิวนอร์มอล เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคต่างๆในอนาคต หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย นอกจากนี้การจัดงานมหกรรมดังกล่าว ยังส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชน ควบคู่กับการส่งเสริมการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม เช่น ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าหัตถกรรม งานฝีมือและสินค้าชุมชนรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแนวทางสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งต่อไป

ด้านนายวีรดนย์ ศิริ นายอำเภอดอนจาน กล่าวว่า พื้นที่ อ.ดอนจาน มีของดีประจำชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง ที่ได้รับการคัดสรรเพื่อต้อนรับนักเที่ยว 5 แห่ง เช่น สะพานบุญทุ่งนาคำ พุทธสถานหลวงปู่ใหญ่, น้ำตกไทรย้อย, วัดชัยมงคล, อ่างเก็บน้ำห้วยแกง และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนองนาโมเดล นอกจากนี้ ภายในบริเวณศูนย์ราชการ อ.ดอนจาน ยังได้รังสรรค์บ้านไม้ 5 หลัง 5 ตำบล ซึ่งเป็นศิลปอัตลักษณ์ของคนอีสาน ผสมผสานกับการประกอบอาชีพของคนพื้นถิ่นหรือนายฮ้อย รวมทั้งสะพานไม้ต่างระดับ และถนนสายดอกจานหรือทองกวาว ซึ่งเป็นจุดเช็คอินที่สวยงาม และเชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอีก 5 แห่งดังกล่าว

ขณะที่นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าจัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายดอกจาน และโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดโปรแกรมการท่องเที่ยว หลังจากที่ทาง อ.ดอนจาน ร่วมกับหลายภาคส่วน ได้เปิดงานเทศกาลคาวบอย นายฮ้อยเมืองดอกจาน เมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง โดยการจัดงานในครั้งนี้ ยังถือเป็นการจัดงานต่อเนื่องในส่วนของการเปิดตลาดชุมชน ตามนโยบายของกระทวงมหาดไทย และหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวนวัติวิถีของดีบ้านฉันอีกด้วย ทั้งนี้ มีกลุ่มอาชีพต่างๆ นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนองนาโมเดล มาจัดแสดงและจำหน่าย เป็นช่องทางการตลาดจำหน่ายผลผลิตและสร้างรายได้อีกด้วย

พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดมหกรรมดังกล่าว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบ้าน เกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ได้นำผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากงานหัตถกรรม สิ่งทอ และจากแปลงเกษตรมาจำหน่าย ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด ให้เป็นที่รู้จักและกว้าขวางมากขึ้น โดยเฉพาะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี หลังจากในช่วงที่ผ่านมาเกิดภาวะซบเซา จากการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ การเปิดงานมหกรรมดังกล่าว จะเป็นการจุดประกายให้ชุมชน ได้มีการพัฒนาตนเอง เพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ขณะที่นักท่องเที่ยวเอง ก็จะได้รับความประทับใจ ที่ได้มาเยี่ยมเยือน อุดหนุนสินค้า ได้รับความประทับใจ และอยากจะกลับมาเยี่ยมเยือน เพื่อท่องเที่ยวถนนดอกจานและชุดเช็คอินทั้ง 5 แห่งของ อ.ดอนจานอีกครั้ง