ข่าวสังคม

“บุญลือ”รับพิจารณาช่วยขอโควต้าลอตเตอรี่ เพื่อค่าครองชีพ หลังสมาคมกีฬามมวยไทยนายขนมต้มร้องขอผ่าน กมธ.กีฬาฯ

รัฐสภา- เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.20 น. ณ จุดรับยื่นหนังสือ ชั้น 1 (โซนกลาง) อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร (ป.กมธ.กีฬาฯ) พร้อมด้วย ส.ส.ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เลขานุการ กมธ.กีฬาฯ ส.ส.เอกการ ซื่อทรงธรรม รอง ป.กมธ.กีฬาฯ ส.ส.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร , ส.ส.สมบูรณ์ ซารัมย์, ส.ส.สนอง เทพอักษรณรงค์ พรรคภูมิใจไทยพร้อมคณะรับยื่นหนังสือจาก นายสามารถ ทิพย์ท่าไม้ “หรือสามารถพยัคอรุณ”นายกสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้ม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์โควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่สมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้ม ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย

นายสามารถ ทิพย์ท่าไม้ นายกสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้ม กล่าวว่า ปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นอดีตนักมวยเก่าประมาณ 1,000 คน ซึ่งการรวมตัวจัดตั้งสมาคมฯ ขึ้นมาเพื่อต้องการให้ความช่วยเหลืออดีตนักมวยเก่าที่เจ็บป่วย และ เสียชีวิต และที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้รับความช่วยเหลือจากการกีฬาแห่งประเทศไทยในรูปแบบของการจัดการแข่งขันชกมวย และจากผู้ที่มีพระคุณที่เห็นคุณค่าของมวยไทยได้ให้ความช่วยเหลือในด้านงบประมาณบ้างเป็นครั้งคราว และจากนักมวยกันเองที่ช่วยกันบริจาคเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือกันไปตามอัตภาพในการนี้สมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้ม จึงขอความอนุเคราะห์ขอโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามเห็นสมควร โดยสมาคมฯ จะเป็นผู้จัดสรรให้สมาชิกเป็นผู้จัดจำหน่าย เพื่อช่วยเป็นค่าครองชีพ ของสมาชิกและเป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าทำบุญในงานศพของสมาชิกต่อไป

ด้าน ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เป็นที่ยอมรับว่านอกจากปัญหาในอดีตของวงการมวย ต่อกระบวนการช่วยเหลือไม่เพียงพอในสถานการณ์โควิดซึ่งไม่สามารถจัดมวยได้ยิ่งกระทบต่ออาชีพนักมวย ดังนั้นหลังจากที่รับเรื่องดังกล่าวนี้แล้ว ก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะ กมธ. เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไป

Last Updated on 09/02/2022 17:18:48 by เสียงภูพานออนไลน์