ข่าวสังคม

ททท.กาฬสินธุ์ สร้างความเชื่อมั่นประเมินธุรกิจการท่องเที่ยวปลอดภัย

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.กาฬสินธุ์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  อำเภอสหัสขันธ์  และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.สหัสขันธ์  เร่งออกให้ความรู้และประชาชนสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนประเมิน SHA  เผยสถานที่ท่องเที่ยวหลัก  ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก ผ่านการประเมินร้อยละ 70 แล้ว  “เที่ยวเมืองรอง” ปลอดภัยโควิด ประเมินมาตรฐาน SHA  , Thai Stop Covid  เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 อย่างเคร่งครัด พร้อมกับลงพื้นที่เชิงรุกฉีดวัคซีน และตรวจ ATK สม่ำเสมอ

ที่ห้องประชุมที่ว่ากรอำเภอสหัสขันธ์ นายสุรพล  มิ่งชัย  ผอ.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสถานประกอบการ   เป้าหมาย 40 ผู้ประกอบการ แหล่งท่องเที่ยวเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก โฮมสเตย์  และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกาท่องเที่ยว โดยนางสาวแววตา  นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ ได้มอบนโยบายให้กับผู้ประกอบการที่จะต้องมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว  ให้อำเภอสหัสขันธ์ เป็นเมืองรองท่องเที่ยวปลอดภัย  โดยมี นายภูมิ  หมั่นพลศรี  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และเครือข่ายชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก อ.สหัสขันธ์ เข้าร่วมประชุม

นายสุรพล  มิ่งชัย ผอ.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า  พื้นที่อำเภอสหัสขันธ์มีแหล่งเที่ยวสำคัญหลายแห่ง   มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมากโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของสหัสขันธ์ เฉลี่ยนักท่องเที่ยวในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ที่ 1,000 คน ต่อวัน  ประกอบด้วย วัดพุทธาวาสภูสิงห์ วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) และวัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว)  นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์สิรินธรยังเป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติมาชมซากฟอสซิลดึกดำบรรพ์ที่มีจำนวนมากกว่า 750 ชิ้น ที่หลุมขุดค้นภูกุ้มข้าว  นอกจากนี้ในส่วนของจุดชมวิวสะพานเทพสุดา  จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวชมวิว สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติริมเขื่อนลำปาวและแวะพักรับประทานอาหาร ซื้อของฝากเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลากลุ่มประมงพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง  ด้วยสภาพภูมิศาสตร์น้ำ ภูเขา มีความอุดมสมบูรณ์ทำให้อำเภอสหัสขันธ์เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว  ซึ่งหาสถานการคลี่คลายจากนี้จะเป็นการกำหนดจัดกิจกรรมย่อยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ โดยมวัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม

นางสาวแววตา  นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า  โปรเจค Covid Free City & Free Mountian ที่จะครอบคลุม 85 หมู่บ้าน ใน 8 ตำบล ของอำเภอสหัสขันธ์   ภูเขา สำคัญเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการตรวจ ATK อย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติตัว สวมแมสล้างมือ  เว้นระยะห่าง อย่างเคร่งครัดและการฉีดวัคซีน ซึ่งทีมแพทย์พยาบาล โรงแพยาบาลสหัสขันธ์ และ ทีม สาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์ ยังคงออกให้บริการนอกพื้นที่ทุกวันรวมถึงการปิดจุดวอลอินด้วย  ในส่วนของแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวอำเภอสหัสขันธ์  ได้วางเป้าไปที่การเปิดเมืองท่องเที่ยว “เที่ยวเมืองรอง”ปลอดภัยโควิด โดยอำเภอสหัสขันธ์ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลสหัสขันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์  และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก อำเภอสหัสขันธ์ ที่จะรวบรวมความก้าวหน้าด้านการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และอหล่งท่องเที่ยว ในการประเมินตนเอง Thai Stop Covid   และการประเมิน SHA หรือ SHA   Amazing Thailand Safety & Health โดย ททท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กระทรวงสาธารณสุข และสภาหอการค้าไทย  ซึ่งขณะนี้สถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ได้ผ่านประเมินเรียบร้อยแล้ว 15 แห่ง ส่วนภาคธุรกิจร้านอาหารโรงแรมที่พักที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ สำรวจการประเมินภายใต้การส่งเสริมจากภาครัฐและภาคเอกชน

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 14/02/2022 18:36 น. by อินทรีภูพาน