ข่าวสังคม

นครพนม ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 80 ราย หายป่วยสะสม 3,515 รายกำลังรักษา 2,141 ราย กลับบ้าน 210 ราย

วันที่ 9  มี.ค. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม  รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้ (วันที่ 9 มี.ค. 2565) มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 80 ราย  จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ  ในพื้นที่ 64 ราย นอกพื้นที่ 16 ราย     ป่วยสะสม จำนวน 4,330 ราย หายป่วยสะสม 3,515 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 210 ราย กำลังรักษาอยู่ 2,141 ราย (อาการของผู้ป่วยทั้ง  2,141 ราย ไม่มีอาการ 1,911 ราย มีอาการเล็กน้อย 159 ราย อาการปานกลาง  70 ราย อาการรุนแรง 1 ราย  เสียชีวิตสะสม 6 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม  2565 เวลา 08.00 น.)

ในส่วนของภาพรวมจำนวนเตียงสำหรับรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตียงศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน (Community Isolate : CI) รวม 2,077  เตียง ใช้ไป 921 เตียง คงเหลือ 1,156 เตียง แยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation 830 เตียง จำนวนเตียงของ รพ.ทั่วไป/ รพ.ชุมชน ทั้ง 12 อำเภอ ทั้งหมด 777 เตียง ใช้รองรับผู้ป่วย 390 เตียง คงเหลือ 387 เตียง รวมจำนวนทั้งหมด 2,854 เตียง ใช้ไป 1,311  เตียง คงเหลือ 1,543 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.)

ด้านการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีน (เข็มหนึ่ง) แล้ว 430,738คน คิดเป็น 69.22% เทียบกับประชากรตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล ฉีดเข็มสองแล้ว 392,013 โด้ส   คิดเป็น 63.00% ฉีดเข็มสามแล้ว 95,471 โด้ส คิดเป็น 15.34% ฉีดเข็มสี่ จำนวน 5,454 โด้ส คิดเป็น 0.88% คงเหลือ (เป้าหมาย 70%) จำนวน 4,860 คน