ข่าวสังคม

เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ชวนขึ้นเขาภูสิงห์เวียนเทียน

อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา   โดยคณะสงฆ์อำเภอสหัสขันธ์  ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาหลายแห่ง โดยเฉพาะวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่างวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) และวัดพุทธาวาสภูสิงห์  ที่จะจัดให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเวียนเทียน และร่วมกิจกรรมบุญตลอดทั้งวัน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัดหลายแห่งในอ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เตรียมจัดงานวันมาฆบูชา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมบุญ และท่องเที่ยวเชิงธรรมะ  ในวันมาฆบูชาประจำปี 2563  ทั้งการบวชชีพราหมณ์ ร่วมปฏิบัติธรรม การสวดมนต์และเวียนเทียน  โดยที่อ.สหัสขันธ์ มีวัดดังที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี  อย่างวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)  วัดเวฬุวัน  วัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว) และวัดพุทธาวาสภูสิงห์  โดยคาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชน เดินทางมาร่วมกิจกรรมบุญกระจายไปที่วัดต่าง ๆ ใน อ.สหัสขันธ์ ไม่น้อยกว่า 3,000 คน

โดยที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์  ได้จัดให้มีกิจกรรมเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธปฏิมากรพระพรหมภูมิปาโล  บนยอดเขาภูสิงห์ ที่จะเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ขณะที่วัดพุทธนิมิต(ภูค่าว)  ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนที่บริเวณลานพระใหญ่สี่อริยาบท  ขณะที่วัดในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.สหัสขันธ์ 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน ก็พร้อมใจจัดให้มีการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมบุญที่วัดใกล้บ้าน

พระครูสิริพัฒนนิเทศก์  รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า  วัดหลายแห่งใน อ.สหัสขันธ์ พร้อมใจจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา   เนื่องในวันมาฆบูชา  ตามพุทธประวัติวันมาฆบูชา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาต โดยมีภิกษุมาร่วมประชุมอย่างมิได้ได้นัดหมาย 1,250 รูป  โดยภิกษุทั้งหมด เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือผู้ได้รับการอุปสมบทโดยพระพุทธเจ้า  และภิกษุทั้งหลายล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา ในวันเพ็ญเดือนสาม 

ทั้งนี้ ในส่วนของวัดพุทธาวาสภูสิงห์ ซึ่งเป็นศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์   ได้จัดกิจกรรมบุญเนื่องในวันมาฆบูชาที่บริเวณลานธรรมหน้าพระพุทธปฏิมากรพระพรหมภูมิปาโล  บนยอดเขาภูสิงห์    เริ่มกิจกรรมบุญเนื่องในวันมาฆบูชาตั้งแต่เวลา 18.00 น. ทำวัตร สวดมนต์เย็น เจริญกรรมฐาน  รับฟังธรรมเทศนา  และเวียนเทียนในเวลา 19.30น.   โดยผู้สนใจสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้ในวันที่  8 ก.พ. นี้  ซึ่งสามารถเดินทางขึ้นเขาได้ 3 วิธี คือทางรถยนต์ส่วนตัว  รถโดยสารสาธารณะของวัด  เส้นทางรถยนต์  และทางบันไดสวรรค์  654 ขั้น