ข่าวสังคม

ผู้ว่ากาฬสินธุ์ นำทุกภาคส่วนถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทุกภาคส่วน วางพานพุ่ม ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทุกภาคส่วน วางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พร้อมอ่านประกาศถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศไทยนานับประการ


                พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงพระปรีชาสามารถในศิลปกรรมด้านต่าง ๆ หลายสาขา ทรงเป็นอัครศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ และวันนี้ยังเป็น “วันศิลปินแห่งชาติ” ที่กำหนดตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปีด้วย
                จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยทุกภาคส่วน เดินทางไปยังบริเวณ โถงชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช  2563 พระราชทานความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ข้าราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ นายสนั่น  พงษ์อักษร  และนายจารึก  เหล่าประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เข้ารับมอบปฏิทินหลวงฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และได้กำหนดให้จังหวัดจัดพิธีมอบปฏิทินหลวงฯ ให้แก่ข้าราชการในจังหวัด อีกจังหวัดละ 2 เล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

โดยปฏิทินหลวงพุทธศักราช  2563 เป็นสมุดปกหนังสีเหลือง อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ มีตราพระปรมาภิไธยย่อ วปร. ระบุข้อความ “ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2563 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่” มีเนื้อหาทั้งหมด 21 หัวข้อ อาทิ พระปฐมบรมราชโองการ ปีและศักราชทางจันทรคตินิยมอย่างไทย ประกาศสงกรานต์ วันกำหนดการ การชักและประดับธงชาติในวันสำคัญ วันพระราชสมภพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศ์ และวันสำคัญของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีจีน เป็นต้น

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 24/02/2020 16:04 น. by อินทรีภูพาน