ข่าวสังคม

เปิดร้านค้าชาวประมงชูกระตุ้นเศรษฐกิจรับโควิดผ่อนคลาย

ำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  เปิดร้านค้าชาวประมง Fisherman Shop @Kalasin จุดบ้านหนองสามขา  ตำบลหนองบัว  อำเภอหนองกุงศรี  ชูจุดเด่นติดสะพานเทพสุดาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างอาชีพ สร้างรายได้ รับผ่อนคลายโควิด

วันที่ 25 พ.ค. 65  นายจารุวัฒน์  ภูแก้ว  นายอำเภอหนองกุงศรี   พร้อมด้วย  นายวุฒิชัย  วังคะฮาต  ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์   ร่วมเปิดร้านค้าชาวประมง Fisherman Shop  ของจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมกันกับ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ  พร้อมรับชมบรรยากาศการเปิดร้านค้าอย่างยิ่งใหญ่ที่ Fisherman Shop @bang khen กรมประมง  กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงาน  และนายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์  อธิบดีกรมประมง  แม่งานใหญ่ได้รายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ    โดยการเปิด Fisherman Shop @Kalasin มี นายศักดิ์ชาย  เพ็งอารีย์  เกษตรและสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์  นายพงษ์ศักดิ์  ชินคีรี  เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  นายสุทิน  กาญจนรัช  ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์   นายจารึก  นาชัยเพิ่ม  ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ.กาฬสินธุ์   นายวีระพงษ์  วังจำนง  ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์  นายสุนันท์  ภูสีน้ำ  ปศุสัตว์อำเภอหนองกุงศรี  นางรวิสรา  นรินญา  เกษตรอำเภอหนองกุงศรี และนายหาร อัศวภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง  ซึ่งทางจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เลือกร้านค้าชาวประมง ของนางทอง  ดีเพชร  หรือร้านแม่แดง  ชาวประมงบ้านหนองสามขา  ตำบลหนองบัว อ.หนองกุงศรี  จ.กาฬสินธุ์   ซึ่งอยู่ติดเชิงสะพานเทพสุดา  แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

นางทอง  ดีเพชร   อายุ  54 ปี  กล่าวว่า  ครอบครัวมีอาชีพทำการประมงมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายยาย  และมาถึงรุ่นของตนเองก็ยังทำอยู่ รวมถึงลูก ๆ  เป็นประมงพื้นบ้านที่หาสัตว์น้ำในเขื่อนลำปาวเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว  และมีการเลี้ยงปลากระชังเสริมเป็นรายได้หลักเข้ามาอีก โดยปกตินอกเหนือจากการหาปลาเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนเพื่อบริโภคแล้ว ยังนำมาแปรรูปจำหน่ายมีทั้งปลาแห้ง ปลาซิวแก้วแห้ง ปลาร้า  แจ่วบอง ปลาส้ม และปลาเค็ม  ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปบริโภคและเป็นของฝาก  มีออเดอร์เข้ามาทั้งทางออนไลน์และขายหน้าร้าน  ซึ่งจุดที่จำหน่ายบริเวณสะพานเทพสุดา  บ้านหนองสามขา  ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี  มีนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านและแวะถ่ายภาพทุกวันจึงทำให้ขายได้ตลอดทั้งปี

นายจารุวัฒน์  ภูแก้ว  นายอำเภอหนองกุงศรี  กล่าวว่า  ปลาที่จำหน่ายในตลาดปลาชุมชนมี 2 แหล่ง  คือปลาในกระชังที่เลี้ยงในเขื่อนลำปาว  และปลาจากธรรมชาติที่ชาวประมงพื้นบ้านหาในเขื่อนลำปาวที่อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของพันธุ์ปลาที่มีจำนวนมากหลากหลายชนิด  ซึ่งนำมาแปรรูปในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ โดยร้านของแม่แดง หรือ Fisherman Shop @Kalasin จะเป็นศูนย์รวมรับฝากสินค้าจำหน่าย และรับซื้อผลผลิตแปรรูปประมง โอทอป ของจังหวัดกาฬสินธุ์ มาจำหน่ายในร้านค้าอย่างครบวงจร  โดยทางอำเภอหนองกุงศรีได้ส่งเสริมอาชีพมาโดยตลอด  ซึ่งจุดตลาดปลาชุมชนบ้านหนองสามขาจะมีความได้เปรียบ เพราะอยู่ใกล้พื้นที่ท่องเที่ยวอย่าง อ.สหัสขันธ์  และใกล้สถานที่ท่องเที่ยว จุดสะพานเทพสุดา  ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ได้มีการเติมเต็มทั้งทักษะความรู้  เทคนิควิธีขายออนไลน์ และการจัดร้านให้สะดุดตานักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาที่จะต้องแวะจอดรถซื้อของฝาก  และการจัดอีเว้นท์เพื่อส่งเสริมการขาย  อย่างไรก็ตามอยากจะฝากถึงชาวประมงให้ตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและให้ความร่วมมืองดทำการประมงในช่วงฤดูกาลปลาวางไข่  ที่จะเริ่มในวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค.65 นี้