ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์นำร่องต้นแบบบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในชุมชน

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดโครงการดำเนินการงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ นำร่องที่ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบแก้ไขบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในชุมชน

              ที่วัดสว่างอรุณ บ้านเหล็กใต้ หมู่ 12 ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดำเนินการงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี พ.ต.อ.ชนะเกียรติ วงศ์แสงเทียน รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์  พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร  ศาสนะสุพินธ์ ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ พ.ต.ท.อภิชาติ ประพิณ รองผกก.ป.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ พ.ต.ท.สุวิทย์ สีทา สวป.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

             นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า โครงการดำเนินการงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาตินั้น เพื่อพัฒนาการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนและหมู่บ้าน โดยเป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ได้เข้าใจและรับรู้ รับทราบถึงภัยที่เกิดจากปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด  เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและหมู่บ้าน ในการที่จะสร้างรูปแบบ นำร่องในพื้นที่ทั่ว จ.กาฬสินธุ์ ทั้งนี้ เพื่อให้สังคมผู้นำในหมู่บ้านและชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ที่สำคัญให้คนในท้องถิ่นดูแลผู้ที่ติดยาเสพติดในชุมชนร่วมกัน เพื่อแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน

             ด้าน พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร  ศาสนะสุพินธ์ ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ได้พิจารณาคัดเลือก หมู่บ้านเหล็กใต้ หมู่ 12 ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการในปีนี้ เนื่องด้วยหมู่บ้านเหล็กใต้ยังมีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่ และมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาในหมู่บ้าน ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านโดยเร่งด่วน การปฏิบัติงานโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนจะเข้ามาดำเนินงานตามกระบวนการ ในหมู่บ้านเหล็กใต้ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556

Last Updated on 03/06/2022 13:43:18 by อินทรีภูพาน