ข่าวสังคม

กกต.กาฬสินธุ์เร่งพัฒนาเครือข่ายสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ขับเคลื่อนภารกิจสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย “สังคม มีความสุข สร้างความสุข ความรัก ความปรองดอง”

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อพัฒนาเครือข่าย กกต.กาฬสินธุ์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และนำไปขยายผลต่อแก่เครือข่ายในครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน

ทั้งนี้ มีนายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.เรืองยศ ภูพานเพชร, นายสุรเดช เคราะห์ดี ผู้ตรวจ กกต.ประจำ กกต.จ.กาฬสินธุ์ นายคมสัน สารแสน รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.ประจำอำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ และเครือข่าย กกต.กาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ครู กศน. อาสาสมัครพัฒนาชุมชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้ารับการอบรม โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กกต.กาฬสินธุ์ และสำนักงาน กศน.จ.กาฬสินธุ์ ร่วมวิทยากร

นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยเครือข่าย กกต.กาฬสินธุ์ ถือว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมาก จะได้นำความรู้ไปเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ครัวเรือน ทั้งนี้ เพื่อสร้างวิถีประชาธิปไตย ด้วยกัน เพื่อเป้าหมาย สังคม มีความสุข การอยู่ด้วยกัน ด้วยความรัก ความสามัคคี ปรองดอง สร้างความสุข เพื่อความมั่นคง มั่งคง ของประเทศไทยสืบไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 13/06/2022 18:52 น. by เสียงภูพานออนไลน์