ข่าวสังคม

สหัสขันธ์ บิ๊กคลีนนิ่งวัด บนยอดเขาพร้อมเปิดจุดคัดกรองโควิด-19

คณะสงฆ์  สำนักพระพุทธศาสนา จ.กาฬสินธุ์ และพุทธศาสนิกชน  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.โนนบุรี  ร่วมบิ๊กคลีนนิ่งบริเวณวัดพุทธาวาสภูสิงห์  บนยอดเขาภูสิงห์  วัดชื่อดังและยังเป็นสถานที่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด

วันที่ 21 มี.ค. 63  ที่บริเวณลานธรม  ยอดเขาภูสิงห์  อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  พระครูสิริพัฒนนิเทศก์  รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  ระดมคณะสงฆ์ ญาติธรรม  และเจ้าหน้าที่จากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.โนนบุรี   โดยมีนายศุภเดช  การถัก ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.กาฬสินธุ์  โดยปฏิบัติการบิ๊กคลีนนิ่งครั้งนี้ได้ยึดหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  นอกจากจะป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว  ยังจะสร้างความปลอดภัยให้กับคณะสงฆ์และญาติธรรม  ซึ่งบรรยากาศบนวัดพุทธาวาสภูสิงห์  ยังมีประชาชนเดินทางขึ้นมากราบไหว้พระอยู่จำนวนมาก 

นายศุภเดช  การถัก  ผอ.สำนักพระพุทธศาสนา จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า  เพื่อสร้างความปลอดภัยในวัดการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง  และเปิดจุดคัดกรองโรคโควิด-19  ของวัดพุทธาวาส ภูสิงห์  ที่มีพุทธศาสนิกชนเดินทางขึ้นยอดเขาเพื่อไปกราบไหว้พระ  ขอพร จำนวนมาก  และยิ่งสถานการณ์เช่นนี้ก็มีประชาชนไม่น้อยที่ไม่สบายใจและเลือกที่จะหาที่พึ่งทางจิตใจโดยการไปไหว้พระ  และทำบุญเพื่อให้จิตใจสบายขึ้น  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทั้งญาติธรรมที่เดินทางมาวัดและคณะสงฆ์  จึงต้องมีขั้นตอนในการเข้าวัดที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  โดยเฉพาะการล้างมือ และตรวจวัดไข้ที่จุดคัดกรองที่ทางวัดจัดเตรียมไว้  รวมถึงการหมั่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณจุดอ่อนไหวของวัดทุก ๆ แห่ง  ซึ่งสำหรับวัดพุทธาวาส ภูสิงห์ ถือเป็นจุดแรกที่ปฏิบัติการนำร่องก่อนจะขยายผลไปยังวัดท่องเที่ยวอื่น ๆ ตามนโยบายของนายธวัชชัย  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์   แต่ทั้งนี้ขอยืนยันว่ายังทำบุญได้ตามปกติ  แต่เพิ่มกฎเพิ่มข้อระวังเท่านั้นเอง

พระครูสิริพัฒนนิเทศก์  รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์และเจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส ภูสิงห์  ระบุว่า  ทางวัดมีความใส่ใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19   ซึ่งวัดต้องสนองนโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดมาอย่างเคร่งครัด  ขณะนี้ได้พักการเดินรถสาธารณะของวัดเพื่อรับส่งนักท่องเที่ยวขึ้นยอดเขาภูสิงห์  และกิจกรรมงานบุญที่จะต้องมีประชาชนจำนวนมากร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะจำนวนมาก  ขณะที่การทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณลานธรรมและที่ยอดเขาภูสิงห์ จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคณะสงฆ์รวมถึงญาติธรรมที่จะขึ้นมาทำบุญและกราบไหว้ในช่วงนี้  ซึ่งผู้ที่จะขึ้นไปกราบพระจะต้องมาตรวจที่จุดคัดกรองทั้งการวัดไข้ และจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และกออฮอล์ 75%  ถือเป็นขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่จะต้องปฏิบัติกันทั้งประเทศ