ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์ประกาศสงกรานต์งดทุกกิจกรรม อาสากู้ภัยเร่งฉีดพ่นฆ่าเชื่อโควิด

จังหวัดกาฬสินธุ์เข้มมาตรการป้องกันโควิด -19 ออกประกาศฉบับที่ 6 ขอให้ประชาชนทุกคนสวมใส่หน้ากาก พร้อมงดจัดงานประเพณีและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องทุกกิจกรรม หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อ 2 ราย และมีบางส่วนละเลยไม่ปฏิบัติตาม ขณะที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสมาคมเมตตาธรรมกาฬสินธุ์เร่งรณรงค์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 ตามสถานที่ราชการและสถานที่เสี่ยงที่มีผู้มาติดต่อใช้บริการจำนวนมาก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

                เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งยังคงยกระดับในการป้องกันเข้มข้นมากขึ้น ทั้งการออกประกาศขอความร่วมมือและบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตัวตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด หลังจากพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาจากสนามมวยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 2 ราย  โดยส่วนใหญ่หน่วยงานราชการและร้านค้าต่างก็ให้ความร่วมมือนำเจลแอลกอฮอล์มาบริการกับประชาชน และเว้นระยะห่าง ส่วนร้านค้าก็เปิดให้ซื้ออาหารกลับบ้าน งดนั่งรับประทานที่ร้าน

ทั้งนี้ล่าสุดจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์ ได้ออกประกาศฉบับที่ 6 จำนวน 5 ข้อ เนื่องจากการออกประกาศฉบับที่ 1-5 ที่ผ่านมา ยังมีประชาชนละเลยไม่ปฏิบัติตาม และไม่ตะหนักถึงความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ประกอบกับสถานการณ์ในประเทศไทยมีรายงานผู้ติดเชื้อและมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเป็นจำนวนมาก

                ดังนั้นทางจังหวัดจึงประกาศ 1.ให้ประชาชนทุกคนใน จ.กาฬสินธุ์สวมหน้ากากผ้าหรืออนามัย 2.ให้ประชาชนทุกคนที่ขึ้นรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ห้ามไม่ให้พนักงานขับรถไม่สวมหน้ากากโดยเด็ดขาด 3.ให้ประชาชนที่มาติดต่อกับราชการหน่วยงานรัฐ รวมถึงธนาคารและไปรษณีย์ทุกแห่งสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 4.ให้งดจัดงานประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีสงกรานต์ทุกประเภทระดับ รวมถึงกิจกรรมที่มีลักษณะชุมนุมผู้คนของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน หรือเลื่อนออกไปก่อนชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมาคำสั่งเปลี่ยนแปลง และ5.การจัดงานที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งไม่สามารถงดหรือเลื่อนได้ เช่นงานศพ ให้ผู้จัดลดขนาด จำนวนคน เวลา และกำหนดการงานลดลง และดำเนินการคัดกรองอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงาน ให้ประชาชนที่ร่วมงานสวมหน้ากาก จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และจัดให้มีการเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร

                ขณะที่นายเก่งกาจ บังกาวงศ์ นายกสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถาน เต็กก่าจีโหงวเกาะกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถานกาฬสินธุ์ ร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่ต่างๆเข้าทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไว้รัสโคโรนาหรือโควิด-19 ตามสถานที่ราชการและสถานที่ต่างๆที่มีประชาชนมาติดต่อราชการ และใช้บริการจำนวนมากในหลายอำเภอ เช่น สถานีตำรวจ โรงพยาบาล และตลาด ตามที่มีหน่วยงานและประชาชนส่งเรื่องประสานงานมา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน โดยการฉีดพ่นฆ่าเชื้อเจ้าหน้าที่ได้สวมชุดป้องกันอย่างรัดกุม อย่างไรก็ตามหากหน่วยงาน หรือสถานที่ใดจะทำการฉีดพ่นก็สามารถประสานงานไปยังสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถาน เต็กก่าจีโหงวเกาะกาฬสินธุ์