ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดสรรหน้ากากอนามัย ส่งถึงกลุ่มเสี่ยงทั้ง 18 อำเภอ

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดสรรหน้ากากอนามัย กระจายลงสู่พื้นที่ 18 อำเภอและส่วนราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดและสัมผัสกับผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยง เบื้องต้นวันละ 14,000 ชิ้น เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ขณะที่สถานการณ์ยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อ 2 รายเท่าเดิม

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 1 เมษายน 2563 ที่หอประชุมศูนย์ราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช   เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบหน้ากากอนามัยของกระทรวงมหาดไทย โดยมีนางนงนิตย์  เนียมศิริ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัด จ.กาฬสินธุ์ พ.อ.พรชัย มาหลิน รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงาน จ.กาฬสินธุ์ นพ.อภิชัย ลิมานนท์ สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมมอบ ทั้งนี้ มีส่วนราชการ ตัวแทนนายอำเภอ ทั้ง 18 อำเภอรับมอบ

นายชัยธวัช   เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จ.กาฬสินธุ์ ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ จากส่วนกลาง ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิด  สัมผัสผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติงานบริการที่ใกล้ชิดกับประชาชน ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง โดยได้จัดสรรตามจำนวนประชากร และจัดสรรเพิ่มให้แก่จังหวัดที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดสูง สำหรับจ.กาฬสินธุ์ได้มีการจัดสรรให้กับ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 18 อำเภอ  และส่วนราชการที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดประชาชน ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด และสาขาสำนักงานขนส่งจังหวัด และสาขา และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด  โดยช่วงแรกได้รับการจัดสรรวันละ 14,000 ชิ้น เป็นเวลา 1 สัปดาห์  นอกจากนี้ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.กาฬสินธุ์ ยังได้จัดทำ face shield เพื่อนำมามอบให้ แต่ละอำเภอนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้วย

สำหรับหน้ากากผ้า ซึ่งเป็นหน้ากากทางเลือก ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการ มีเป้าหมายแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกครัวเรือน ขณะนี้กำลังดำเนินการผลิตและแจกจ่าย เพื่อจัดสรรให้ครอบคลุมและทั่วถึง

ทั้งนี้เวลา 16.00 น.นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2563  โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังคงมีผู้ป่วยติดเชื้อ 2 คนเท่าเดิม  ผู้ป่วยเข้าข่ายสอบสวนโรค สะสม 71 คนผลการตรวจหาเชื้อไม่พบเชื้อ 61  คนรอผล 8 คน ส่วนกลุ่มผู้ที่เดินทาง กลับมาจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ยอดสะสม 12,966 คน กระจายอยู่ตาม 18 อำเภอ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังและติดตามตัวกำชับให้กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน ส่วนการตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่บริเวณเขตรอยต่อกับพื้นที่จังหวัดข้างเคียง จำนวน 6 จุด ผลการตรวจ ยังไม่พบสิ่งผิดปกติ

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 01/04/2020 19:46 น. by อินทรีภูพาน