ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์ปล่อยแถว ระดมทุกภาคส่วนในหวงเคอร์ฟิว ช่วงการระบาดโควิท-19

เน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายในช่วงเคอร์ฟิว ป้องกันปราบปรามเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ กวดขันจับกุมการกักตุนสินค้า สินค้าเกินราคา หรือไม่ได้มาตรฐาน

ที่ลานหน้าตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.สุภากร  คำสิงห์นอก รอง ผบช.ภ.4 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.สมนึก มิควาฬ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ ร่วมกันปล่อยแถวกำลังทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน อส.และอาสาสมัครมูลนิธิต่างๆ เพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และการบังคับใช้กฎหมายตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 หรือในช่วงการประกาศเคอร์ฟิว

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินให้กับประชาชนได้รับทราบภายในตลาดโต้รุ่ง ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และหากฝ่าฝืนจะเน้นการบังคับใช้กฎหมายตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 “ โดยเฉพาะข้อ 1 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถาน ระหว่างเวลา 22.00 น.ถึง เวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น  เว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์  เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง  การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ หรือการเดินทางมาจาก หรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง และมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนด ฉบับที่ 1 หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศหรือคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้กำลังเจ้าหน้าที่ยังได้มีการตั้งด่านตรวจ 15 จุด และด่านตรวจหลักทั้ง 1 8 อำเภอ และมีการจัดกำลังลาดตะเวนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ “พิทักษ์ราษฎร์  ป้องภัย ห่วงใยประชาชน” ซึ่งเน้นป้องกันปราบปราม เหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์อย่างจริงจังต่อเนื่อง และกวดขันจับกุมการกักตุนสินค้า สินค้าเกินราคา หรือไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งเข้มงวดการให้ร้านค้า ร้านสะดวก และสถานที่ต่างๆซื้อปิด-เปิดตามมาตรการ

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 04/04/2020 13:26 น. by อินทรีภูพาน