ข่าวสังคม

จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้สะอาด สวยงาม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สมเด็จย่า”

                เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  “สมเด็จย่า”  กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา  เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ “สมเด็จย่า” ที่มีต่อปวงชนชาวไทย    โดยจิตอาสา ได้ช่วยกันทำความสะอาด ตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้ สนามหญ้า เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลานจอดรถให้มีความสวยงาม สะอาด  ซึ่งสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับประชาชนที่มาใช้ออกกำลังกายช่วงเช้า ช่วงเย็น

Last Updated on 19/07/2022 10:51:18 by อินทรีภูพาน