ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์ชาวชุมชนเทศบาลเมืองน้ำดำทำบุญคุ้มสร้างสิริมงคลแก่ชีวิต

ชาวชุมชนกสส.เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นิมนต์พระสงฆ์ร่วมกันทำบุญคุ้ม หรือบุญซำฮะ ชำระจิตใจให้สะอาดปัดเป่ารังควาญ สิ่งไม่เป็นมงคลออกจากหมู่บ้าน สร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และหมู่บ้าน

ที่ชุมชน กสส.เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการคมนาคม พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนชุมชนกสส.ร่วมกันกิจกรรมงานประเพณีบุญคุ้ม บุญเบิกบ้าน หรือบุญซำฮะ โดยนิมนต์และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ร่วมกันฟังเทศน์ฟังธรรม ชำระจิตใจให้สะอาด ปัดเป่ารังควาญ สิ่งไม่เป็นมงคลออกจากหมู่บ้าน รวมทั้งเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และหมู่บ้าน

นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการคมนาคม กล่าวว่า สำหรับบุญคุ้ม หรือบุญเบิกบ้าน หรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวบ้านทางภาคอีสานเรียกว่าบุญซำฮะ เป็น 1 ในประเพณีบุญ 12 เดือนของชาวอีสาน ซึ่งชาวชุมชน กสส.จัดขึ้นทุกปี เนื่องจากจัดกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชุมชนแล้ว ยังเป็นการร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน ส่งเสริมและอนุรักษ์ให้ประเพณีนี้อยู่สืบไปชั่วลูกชั่วหลานอีกด้วย

นายวิรัช กล่าวอีกว่า ทั้งนี้คำว่าซำฮะหรือชําระ เป็นความเชื่อที่ชาวอีสานสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษสมัยโบราณแล้ว ซึ่งเมื่อถึงเดือน 7 ชาวบ้านจะต้องทำบุญชำระจิตใจให้สะอาด ทำบุญปัดเป่ารังควาญ ขับไล่สิ่งไม่เป็นมงคลออกจากหมู่บ้านก่อนเข้าสู่ฤดูทำนา โดยร่วมกันนิมนต์และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม บางหมู่บ้าน หรือบางชุมชน มีการทำพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองควบคู่ไปด้วย โดยนำเครื่องเซ่นไหว้มาให้บรรพบุรุษ ซึ่งเป็นประเพณีที่มีพิธีกรรม ทั้งทางศาสนาและไสยศาสตร์รวมอยู่ด้วยกัน ซึ่งนอกจากจะทำพิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายแล้ว ยังเป็นการขอความคุ้มครองให้พ้นจากภัยพิบัติ และเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว หมู่บ้าน ทำบุญแล้วเกิดความสบายใจอีกด้วย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 24/07/2022 14:45 น. by เสียงภูพานออนไลน์