ข่าวสังคม

พระสงฆ์ นำญาติโยมสวดมนต์บทรัตนสูตรเพื่อฟื้นฟูจิตใจในวันครอบครัว สืบเนื่องจากผลกระทบโควิท-19

พระสงฆ์ นำสวดมนต์บทรัตนสูตรอันเป็นความเชื่อของพุทธศาสนิกชนเพื่อปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจทำให้เกิดความสบายใจให้กับผู้ที่มาร่วมทำบุญเนื่องในวันครอบครัว ขณะที่วัดทุกแห่งในจ.กาฬสินธุ์ เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ที่วัดประชานิยม ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีประชาชนเข้าวัดบางตากว่าทุกๆปี ซึ่งวันที่ 14 เมษายน รัฐบาลประกาศให้เป็นวันครอบครัวเพื่อให้ประชาชนได้พบปะพูดคุยให้คลายความคิดถึงที่ไม่ได้พบหน้ากันในช่วงที่ผ่านมา  ตามประเพณีไทยวันที่ 14 เม.ย. เป็นวันครอบครัวจะมีการร่วมทำบุญ ระลึกถึงบุพการีญาติสนิทมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้วทำบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศล แต่ในสถานการณ์การระบาดของโควิท-19 ทำให้ทุกคนต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการที่ภาครัฐประกาศเพื่อเป็นป้องกันหรือห้ามมิให้มีการชุมนุมกันอันจะทำให้ผิดกฎหมายเคอร์ฟิวส์ ส่งผลให้ประชาชนเข้าวัดไม่มากเหมือนทุกปี  ทางวัดจึงได้จัดสวดมนต์บทรัตนสูตรอันเป็นความเชื่อของพุทธศาสนิกชนเพื่อปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อฟื้นฟูจิตใจ สร้างขวัญและกำลังใจ เตือนสติให้ประชาชนผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปได้

นางเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย์ กล่าวว่า ปกติก็เป็นคนเข้าวัดโดยตลอดนอกจากจะติดธุระส่วนตัวถึงไม่ได้มา แต่หลังจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19 เข้ามาในประเทศไทยและทางจังหวัดกาฬสินธุ์ประกาศมาตรการให้รักษาระยะห่างในการเข้าสังคม ตนเองก็ต้องปฏิบัติตามตามมาตรการที่ทางจังหวัดได้ประกาศไว้เพื่อเป็นการป้องกันในระดับหนึ่ง ในส่วนคนที่จะเข้าวัดนั้นต้องรู้หน้าที่ของตนเองเพื่อเป็นการป้องกันตนเอง ซึ่งในช่วงสงกรานต์ของทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมภายในวัด เช่น ทำบุญถวายสังฆทาน ถวายปัจจัยเพื่อบูรณะปฎิสังขรณ์ศาสนวัตถุภายในวัด พร้อมกันนี้ประเพณีการรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ สงฆ์น้ำพระสงฆ์เพื่อขอพรในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลปีใหม่ไทย  ก็ต้องงดไป

พระครูภัทรคุณาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดประชานิยมและรองเจ้าอาวาสวัดประชานิยม กล่าวว่า ในวัดประชานิยมมีพระภิกษุและสามเณรร่วมแล้วประมาณ 150 รูป เวลาออกบิณฑบาตทุกองค์ต้องใส่แมสก์เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิท-19 หลังจากเกิดการระบาดของเชื้อโควิท ผลกระทบที่เห็นได้ชัดก็คือการอุปโภคบริโภคภายในวัดเองค่อนข้างลำบากเพราะโยมญาติที่เข้ามาทำบุญลดน้อยลง  ขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายของวัดยังมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟยังคงมีต่อเนื่อง  ซึ่งทั้งหมดเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิท-19

ในส่วนประวัติบทสวดรัตนสูตรหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า รัตนปริตร ซึ่งมีมาแต่สมัยพุทธกาลในการสวดนั้น ว่ากันว่าเพื่อเป็นการขจัดปัดเป่าจากภัยของโรคระบาดต่างๆ หรือโรคห่า และความอดยากแร้นแค้นสืบเนื่องการภัยจากธรรมชาติ ในบทสวดนี้จะการกล่าวถึงคุณของพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีการกล่าวถึงท้าวสักกะเทวราชผู้เป็นอธิบดีของเทวดาทั้งปวงเป็นการพรรณาถึงความประเสริญของพระรัตนตรัย