ข่าวสังคม

ชาวบ้าน 8 ตำบล ระดมกำลังปลูกป่า 2,000 ต้น เฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมจิตอาสาพระราชทาน ร่วมปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น ในเขตป่าชุมชนวัดภูเป้งขันติธรรม  เขาภูเป้ง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชนนีพันปีหลวง 

ที่บริเวณภูเป้ง วัดภูเป้งขันติธรรม  ตำบลสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์   นางสาวแววตา  นระทัด  นายอำเภอสหัสขันธ์  เป็นประธานโครงการท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  “รวมพลังท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”  โดยมีนายธวัชชัย  บุญธานันท์  นายก อบต.สหัสขันธ์  นายอุระ  อารีเอื้อ  กำนัน ตำบลสหัสขันธ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน กว่า 500 คน  ร่วมปลูกต้นไม้ ซึ่งนายประธาน  สินธุมา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กอบ.อำเภอสหัสขันธ์  สนับสนุนมาทั้งหมด 2,000 ต้น  มะพร้าวน้ำหอมอีก 200 ต้น 

ในการรวมพลังท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน  สืบสานสู่ 90 ล้านต้น  ชาวอำเภอสหัสขันธ์ ทั้ง 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน ได้พร้อมใจร่วมปลูกต้นไม้รอบเขาภูเป้ง ซึ่งมีคณะสงฆ์  ข้าราชการ  ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชน ร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง  ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระรมราชชนนีพันปีหลวง   เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจน้อยใหญ่นานับประการ  จากนั้นประธานในพิธี ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” พร้อมเพรียงกัน จำนวน 3 ครั้ง   จากนั้น จิตอาสาพระราชทานทุกภาคส่วนร่วมกัน ปลูกต้นไม้ พร้อมพัฒนาและทำความสะอาด บริเวณวัดภูเป้งขันติธรรม  ปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมให้มีความร่มรื่นสวยงาม

ด้วยพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อาชีพ และความเป็นอยู่ของบุคคลผู้ยากไร้ และประชาชนในชนบทห่างไกล รวมถึงโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ซึ่งในภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ก่อตั้ง เป็นรูปมูลนิธิ พระราชทานนามว่า มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งยังมีพระราชดำริเริ่มใหม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศอย่างอเนกอนันต์

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 11/08/2022 18:40 น. by อินทรีภูพาน