ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมจัดงานแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดกาฬสินธุ์ผนึกกำลังพร้อมการจัดงาน”โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ภายใต้หัวข้อการจัดงาน คือ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 25 สิงหาคม ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์  นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยมีนายปราชญา  อุ่นเพชรวรากร  รองผวจ.กาฬสินธุ์  นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์  นายธนภัทร ณ ระนอง ปลัด จ.กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุม

นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยถึงการจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้ว่า จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และแบบอย่างของประชาชนคนไทยในการรักษาสุขภาพ และสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ประชาชนทั้งประเทศออกกำลังกายอย่างง่ายๆ เช่น เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค จัดให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองกับประชาชนทั้งประเทศ ได้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการป้องกัน และการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อเป็นการลดอัตราการพิการและเสียชีวิต

โดยมีหัวข้อการจัดงาน คือ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” มี 2 ความหมาย ความหมายแรก คือ “การป้องกันและปฏิบัติตามแนวทางในการมีสุขภาพดี” จนทำให้คนไข้หรือประชาชนไม่เกิดโรคหรือเกิดน้อยที่สุด ส่วนความหมายที่สอง คือ กรณีที่คนไข้หรือประชาชนโชคร้ายเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคนั้นเกิดเป็นซ้ำ จึงต้องการนำพาหรือดึงคนไข้ที่มีความลำบากทางกายจากการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ให้กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติที่สุด และก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ

นายทรงพล  ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ คือการร่วมมือกันจัดกิจกรรม ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ได้บูรณาการการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ โดยรูปแบบการจัดงาน แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ โดยจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านสุขภาพและการแพทย์ ดำเนินการช่วงวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565 กิจกรรมการออกกำลังกายทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ในท้องที่ต่างๆ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ในส่วนของ จ.กาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้น ณ บริเวณศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์  โดยกิจกรรมประกอบด้วยการเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กม. และระยะทาง 10 กม. ติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมได้ทาง https://www.facebook.com/wrbkalasin/

ทั้งนี้กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://race.thai.run/wrb8kalasin ค่าสมัครท่านละ 300 บาท รายได้จากการจัดกิจกรรมจะนำไปร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และกองทุนสุขภาพโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ต่อไป ซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วมากกว่า 1,200 คน

Last Updated on 26/08/2022 15:12:06 by อินทรีภูพาน