ข่าวสังคม

ชมรมจักรยานเขาวงจัดผ้าป่ามอบเงินให้รพ.ชาวกุฉินารายณ์ร่วมต้านภัยโควิด

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอเขาวง จ.กาฬสินธุ์ร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเขาวงจัดทำผ้าป่ามอบเงินให้กับโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันโรคโควิด-19 ขณะที่เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์จัดกิจกรรม”ชาวกุฉินารายณ์ร่วมต้านภัยโควิด-19″ ปฏิบัติการล้างทำความสะอาดถนนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอเขาวง จ.กาฬสินธุ์ นำโดยนายนวรัตน์ บุญเร่อง และนายอารีย์ อัยวรรณ พร้อมคณะ ร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเขาวง โดยนายนิคม อุปะชีวะ ได้ร่วมใจกันจัดทำผ้าป่า เพื่อมอบให้กับโรงพยาลเขาวงเป็นจำนวนเงิน103,999บาท เพื่อสนับสนุนภารกิจของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเขาวงในการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 โดย มีน.พ.วิโรจน์  กอบางยาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาวงเป็นตัวแทนรับมอบ

น.พ.วิโรจน์ กอบางยาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาวง กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเขาวงล่าสุดในช่วงนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง เพราะในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็ไม่มีการพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 มาเป็นระยะเวลา 1 เดือนแล้ว แต่ก็ยังไว้วางใจไม่ได้ อย่างไรก็ตามทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลเขาวงก็ยังคงต้องเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมรับมือ จึงยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นให้เพียงพอ ส่วนเงินที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้จะได้ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเพื่อให้การใช้เงินทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้มีจิตศรัทธา

น.พ.วิโรจน์ กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมที่ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอเขาวง  เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเขาวง และคณะครูโรงเรียนสิมวิทยาสาร โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ร่วมกันทำขึ้น ถึงแม้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่ก็เป็นการแสดงออกถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ และความสมัครสมานสามัคคี ซึ่งนอกจากมอบเงินผ้าป่าให้กับโรงพยาบาลเขาวงแล้ว คณะผู้มีจิตศรัทธาโดยคุณครูพิมพา วงษ์สว่าง คุณครูสวรรค์ ไชยสิงห์และคณะยังได้มอบชุด PPEให้กับทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลเขาวง นำใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย

ขณะที่นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ นายอำเภอกุฉินารายณ์ นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ตำรวจ และ ปภ.กุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมโครงการ”ชาวกุฉินารายณ์ร่วมต้านภัยโควิด-19″ โดยร่วมกันปฏิบัติการล้างทำความสะอาดถนนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้รถบรรทุกน้ำขนาด 10,000 ลิตร จำนวน 2 คัน มาล้างทำความสะอาดที่ในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ควบคุมถนนในพื้นที่เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์  ช่วงเวลา 09:30 – 17:00น. เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติของรัฐบาล