ข่าวสังคม

ร้อนจัด อุณหภูมิพุ่งสูงแตะ 40 องศา แผดเผาพืชสวนพืชไร่ไหม้เกรียมเสียหาย

สภาพอากาศที่ร้อนจัด อุณหภูมิพุ่งสูงแตะ 40 องศาเซลเซียส แผดเผาน้ำในลำห้วย หนอง คลองบึง จนเหือดแห้ง พืชสวน พืชไร่ เหี่ยวเฉาและเกรียมไหม้ ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ขณะที่กลุ่มผู้ปลูกถั่วลิสงแหล่งใหญ่ในอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์โอดครวญ อยากได้บ่อบาดาลสูบขึ้นมาบรรเทาภัยแล้ง เพราะฝนทิ้งช่วงไปนาน และพื้นที่อยู่ห่างไกลลำห้วย

เมื่อวันที่ 10  พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรางานว่า จากการติดตามสภาพอากาศและการประกอบอาชีพ ของประชาชน ใน จ.กาฬสินธุ์ พบว่า นอกจากประสบสบปัญหาอากาศที่ร้อนจัด อุณหภูมิพุ่งสูงแตะ 40 องศาเซลเซียส จนต้องหลบหนีความร้อน โดยออกไปนอนอยู่กลางทุ่งนาและตามสวนนอกหมู่บ้าน เพื่อรับลมและพอผ่อนคลายร้อนได้บ้าง นอกจากนี้ ในส่วนของแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งพืชสวน พืชไร่ ยังได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากน้ำได้ระเหยหายไปจนแห้งเหือด เหลือให้เห็นเพียงพื้นห้วย ก้นบ่อ ที่กำลังแตกระแหง ผืนดินแห้งเป็นผุยผงเพราะหมดความชุ่มชื้น พืชเศรษฐกิจ พืชสวน เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ถั่วลิสง เริ่มเหี่ยวเฉา บางส่วนถูกความร้อนของแสงแดดแผดเผาจนไหม้เกรียมเสียหาย

นายนิคม  โสภาวดี อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 42 หมู่ 4 บ้านหนองแวงดง ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากปัญหาฝนทิ้งช่วงไปหลายเดือน ฤดูแล้งประสบภัยแล้งยาวนานติดต่อกัน 3-4 ปี ทำให้ตนและเพื่อนบ้าน ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน ทำไร่  อยู่ไกลจากลำห้วย บ่อที่ขุดไว้ตามหัวไร่ปลายนา เพื่อกักเก็บน้ำฝนไว้ก็เริ่มแห้งขอดและคงจะระเหยแห้งหมดไปในไม่อีกกี่วันข้างหน้า จึงเสียโอกาสในการประกอบอาชีพในฤดูแล้ง หลายคนต้องว่างงาน เพราะการประกอบอาชีพต้องอาศัยน้ำเป็นหลัก เมื่อไม่มีน้ำก็ทำอะไรไม่ได้เลย

นายนิคม กล่าวอีกว่า ในส่วนของชาวบ้านหนองแวงดง และหมู่บ้านใกล้เคียง ในเขต ต.กุดโดน ไม่มีระบบน้ำชลประทาน การประกอบอาชีพทำนา ทำสวนปลูกถั่วลิสง  ทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง อาศัยน้ำฝนเท่านั้น ทั้งนี้ อดีตเคยเป็นพื้นที่เพาะปลูกถั่วลิสงแหล่งใหญ่ของ จ.กาฬสินธุ์ โดยปลูกกันมาประมาณ 30-40 ปี พื้นที่กว่า 100 ไร่ มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง ผลผลิตจำหน่ายทั้งในรูปแบบเมล็ดสด เมล็ดแห้ง แปรรูปเป็นต้มสุก ถั่วคั่วหอมมัน โดยเฉพาะที่สร้างชื่อเสียงให้กับกลุ่มคือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปถั่วตัดสมุนไพรคำแก้ว ขายส่งตลาดทั่วไป ก่อนที่ระยะหลังต่อมา สมาชิกผู้ปลูกถั่วลิสงจะค่อยๆลดจำนวนลง ทำให้ตนและหลายคนล้มเลิกไป เนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับหล่อเลี้ยงแปลงถั่วลิสง

อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีเกษตรกรที่มีใจรักในการปลูกถั่วลิสง ยังปลูกกันอยู่ แต่ในช่วงนี้ที่สภาพอากาศร้อนจัด แหล่งน้ำแห้งขอดหมดไป ฝนทิ้งช่วงไปนาน จึงทำให้ถั่วลิสง ทนต่อสภาพอากาศไม่ได้ จึงเริ่มเหี่ยวเฉาและแห้งตาย ถั่วลิสงที่กำลังจะเจริญเติบโตและใกล้ช่วงจะออกฝัก ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างดังกล่าว

นายนิคมกล่าวเพิ่มเติมว่า  ในช่วงนี้หากมีฝนตกลงมาสักครั้งหนึ่ง ยังมีโอกาสที่ถั่วสิสงจะฟื้นตัว แต่หากมีแหล่งน้ำ เช่น บ่อบาดาล หรือบ่อน้ำได้ดิน ก็จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำได้อย่างยั่งยืน สำหรับตนและเพื่อนเกษตรกรที่เคยปลูกถั่วลิสง คาดหวังไว้ว่าถ้ามีหน่วยงานมาขุดบ่อบาดาลให้ ก็จะกลับมาปลูกถั่วลิสงกันอีก เนื่องจากปลูกง่าย ดูแลง่าย ใช้น้ำน้อย ทนต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ไม่มีศัตรูพืชรบกวน ต้นทุนต่ำ จำหน่ายได้ราคาสูง คนสูงอายุก็ดูแลแปลงถั่วลิสงได้ เพราะเป็นงานที่ไม่หนัก ทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงถั่วลิสงกันอยู่ อยากจะปลูกอีก แต่ไม่มีแหล่งน้ำ ทำให้เสียโอกาส ขาดรายได้ และปล่อยพื้นที่ที่เคยปลูกถั่วลิสงว่างเปล่าอย่างน่าเสียดาย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 10/05/2020 20:19 น. by อินทรีภูพาน