ข่าวสังคม

หลวงพ่อภูสิงห์มาเองเจิมตู้ปันบุญหวังช่วยเหลือผู้คนเดือดร้อนจากโควิด19

พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  เจิมตู้ปันบุญและนำข้าวสารอาหารแห้งบรรจุในตู้  ก่อนทำการส่งมอบตู้ปันบุญอำเภอสหัสขันธ์  ให้กับอำเภอสหัสขันธ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19  

ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์  พระครูสิริพัฒนนิเทศก์  รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ-ภูสิงห์  พร้อมคณะสงฆ์ อ.สหัสขันธ์  นำตู้ปันบุญ พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค  มอบให้กับนายธวัชชัย  รอดงาม  ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อส่งต่อให้กับนายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างวัด  ประชาชนทั่วไปและภาครัฐ โดยคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 ได้และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาก็ได้ร่วมทำบุญด้วย

ทั้งนี้ได้นิมนต์พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ ได้ทำพิธีเจิมตู้ปันบุญ พร้อมปะพรมน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล  ก่อนจะนำเครื่องอุปโภค บริโภค บรรจุในตู้  และยังรับข้าวสารอาหารแห้งจากผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมบุญอย่างคึกคัก  โดยมีนายสมบูรณ์  ไชยศรี  สาธารณสุข อ.สหัสขันธ์  นายแพทย์คมกฤษ  วิเศษ  ผอ.รพ.สหัสขันธ์  พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์ ตั้งจุดคัดกรองและจัดการตามาตรการ Social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด  ก่อนจะเปิดตู้ปันบุญ ให้ประชาชนหยิบสิ่งของไปแต่พอดี

พระครูสิริพัฒนนิเทศก์  กล่าวว่า  ตู้ปันบุญมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด 19  โดยทางวัดไตรภูมิ – ภูสิงห์  ได้นำตู้ปันสุข  พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค  มอบให้กับนายอำเภอสหัสขันธ์  เป็นผู้ดูแลและจัดการในการที่จะนำมาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน  ทั้งนี้ได้ขอความเมตตาไปยังครูบาอาจารย์แต่ละวัด ให้เชิญชวนญาติธรรม ร่วมบุญแบ่งปันรวมน้ำใจไทสหัสขันธ์ โดยการนำข้าวสารอาหารแห้ง อาหารสด อุปกรณ์เครื่องครัว หรือเครื่องอุปโภค บริโภคในชีวิตประจำวันมาแบ่งปันกันและกันตามกำลังศรัทธา  โดยทางวัดพร้อมรับเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ให้วัดและชุมชนได้ร่วมกิจกรรมและส่งเสริมภาครัฐ ส่วนราชการ  และให้ชาวบ้านได้ร่วมกิจกรรมบุญตามศรัทธา โดยมีเป้าหมายการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่เดือดร้อนหลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19  รวมถึงการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้  ที่สามารถเดินทางมาหยิบอาหาร และของแห้งต่าง ๆ ที่ตู้ปันบุญอำเภอสหัสขันธ์

นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า  ตู้ปันบุญ  อำเภอสหัสขันธ์  ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ อ.สหัสขันธ์  ที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในสถานการณ์ช่วงนี้  โดยทางอำเภอสหัสขันธ์  ได้ตั้งจุดไว้ที่บริเวณประตูทางเข้าที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์  จัดตั้งเป็นศูนย์รวมน้ำใจ ไทสหัสขันธ์  โดยมีเจ้าหน้าที่ อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงบุคลากรทางสาธารณสุขสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาดูแลความเรียบร้อย  โดยกำชับให้ดูแลควบคุมตามความเหมาะสม  สหัสขันธ์เมืองแห่งบุญ  เป็นจุดแข็งของคนสหัสขันธ์  ที่ทำให้ตู้ปันบุญได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ ทั้งผู้รับและผู้ให้ “หยิบไปแต่พอดี  ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน” ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุก ๆ คน ได้ร่วมบุญกับ “ตู้ปันสุข อำเภอสหัสขันธ์ Love&Share” ที่บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น.  เริ่ม 15 พฤษภาคม เป็นต้นไป