ข่าวสังคม

อบจ.กาฬสินธุ์พร้อมสร้างห้องตรวจเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งมอบงบประมาณกว่า 9 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล หรือห้องตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รู้ผลภายใน 2 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงาน จ.กาฬสินธุ์ ติดตามการเตรียมความพร้อมสร้างห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล หรือห้องตรวจเชื้อโควิด-19 ที่ชั้น 2 ของอาคารพยาธิวิทยา โดยมี นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รอง นายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัด จ.กาฬสินธุ์  พร้อมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานความพร้อม

หลังจากนั้น นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รอง นายก อบจ.กาฬสินธุ์ และบุคลากร เจ้าหน้าที่ สมาชิก อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันส่งมอบงบประมาณจำนวน 9,146,000 บาท เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล ที่ชั้น 2 อาคารพยาธิวิทยา และโรงพยาบาลสนาม โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ แพทย์ พยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ผ่านมา โดย จ.กาฬสินธุ์เคยมีผู้ติดเชื้อจำนวน 3 ราย ผลจากการรักษาหายดีและส่งตัวกลับบ้านทั้ง 3 ราย ซึ่งถือว่าสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ภายในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ คลี่คลายในทางที่ดี แต่ทุกคน ทุกภาคส่วน ยังจะต้องร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งติดเชื้ออีก  ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนที่ร่วมปฏิบัติงาน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งอาสา 4 ทหารเสือ ก็ยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่กันต่อไป เชื่อว่าหากเราสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ ทั้งเคาะประตูบ้าน รณรงค์ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ รักษาระยาห่างทางสังคม เป็นต้น โดยตั้งธงไว้ถึงวันที่ 31 พ.ค.63 ทุกอย่างจะดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ จะสูญหายไปง่ายๆ ยังเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องมองหามาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคนี้ให้ได้ ดังนั้นการที่จะสร้างระบบห้องปฏิบัติการหรือห้องตรวจเชื้อ จึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งห้องตรวจเชื้อดังกล่าว จะไม่ตรวจเฉพาะเชื้อไวรัสโควิด-19 เท่านั้น ยังจะสามารถตรวจเชื้อโรคต่างๆได้อีกด้วย  โดยจะสามารถทราบผลภายใน 2 ชั่วโมง

ด้าน นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาการตรวจเชื้อโรคบางชนิด ต้องส่งตรวจที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ และต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะทราบผล  ในกรณีของการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็เช่นกัน ที่ผ่านมาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ยังไม่มีอุปกรณ์ในการตรวจเชื้อ จำเป็นต้องส่งตัวอย่างไปตรวจและรอผลหลายวัน ทำให้สิ้นเปลืองและเสียเวลา ด้วยความจำเป็นดังกล่าว จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.กาฬสินธุ์ สำหรับสร้างระบบห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล หรือห้องตรวจเชื้อที่มีประสิทธิภาพดังกล่าว โดยมีการส่งมอบงบประมาณในวันนี้ จากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทาง อบจ.กาฬสินธุ์ ที่ตระหนักในความสำคัญของสุขภาพประชาชน และมีส่วนร่วมในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งทางโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ก็จะยกระดับและพัฒนาให้เป็นที่พึ่งของประชาชนตลอดไป