ข่าวสังคม

นายอำเภอสหัสขันธ์ ลุยตลาดตรวจเข้มเว้นระยะห่างสวมหน้ากากป้องกันโควิด

อำเภอสหัสขันธ์  ออกตรวจเข้มวางมาตรการตลาดนัดถนนคนเดิน  เข้มตรวจวัดไข้ ล้างมือ เว้นระยะห่าง  และสวมหน้ากากป้องกันไวรัสโควิด 19

วันที่ 22 พ.ค. 63 นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  พร้อมด้วยนางนฤมล  สิงห์เงา  ปลัด ทต.โนนบุรี  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ.สหัสขันธ์  รพ.สหสขันธ์  ออกตรวจตลาดนัดถนนคนเดิน ทต.โนนบุรี  ซึ่งได้จัดพื้นที่ตรวจคัดกรองที่บริเวณทางเข้าตลาดอย่างเข้มข้น โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ อสม.  เจ้าหน้าที่ ทต.โนนบุรี  เป็นผู้ตรวจวัดไว้ พร้อมบริการจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์   และมาตรการคุมเข้มการสวมหน้ากาก ที่ยึดตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 5 หากไม่สวมหน้ากากจะไม่มีสิทธิเข้าตลาดไม่ว่ากรณีใด ๆ  ซึ่งพบว่ามีประชาชนเดินทางมาตลาดถนนคนเดินมากกว่า 3,000 คนในวันเดียว

นางนฤมล  สิงห์เงา  ปลัด ทต.โนนบุรี  กล่าวว่า อำเภอสหัสขันธ์ ได้เข้มงวดในมาตรการการป้องกันไวรัสโควิด 19 โดยที่ผ่านพื้นที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่อยู่ในเขตเทศบาลต.โนนบุรี  ได้ดำเนินการปิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่มาโดยตลอด  นอกจากนี้หลังจากมาตรการผ่อนปรนของนายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์ เรื่องตลาดสด ตลาดนัด ถนนคนเดิน  ในพื้นที่จึงได้ทำการเปิดตลาดภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  ทางเทศบาล ต.โนนบุรี  ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับ อสม. ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำจุดคัดกรองตลาดสดตอนเช้า และตอนเย็น  เป็นประจำตั้งแต่มีการประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือไวรัสโควิด 19  จนกระทั่งมีการผ่อนปรนให้เปิดตลาดนัด ถนนคนเดิน  ได้ทดลองเปิดไปแล้ว 1 ครั้ง มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก  ส่วนในวันนี้ก็ยังอยู่ในห้วงของการทดลองเปิดตลาด  พบว่าก็ยังมีประชาชนเดินทางมาตลาดจำนวนมากเช่นเดิม เฉลี่ยที่ 3,000 คน  แม้ว่าจะมีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจวัดไข้  จุดล้างมือ  และทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย  แต่พบว่าประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  นอกจากนี้การเว้นระยะห่างพ่อค้าแม่ค้า และจุดทางเดินของประชาชนทำให้ประชาชนที่เข้ามาตลาดสามารถเดินได้สะดวกไม่แออัด  แม้ว่าจะมีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม  ในส่วนของมาตรการสวมหน้ากาก ในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์ ตามประกาศกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 5 ทำให้ประชาชนตื่นตัวมากขึ้นในการสวมใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ซึ่งทางอำเภอสหัสขันธ์  ได้เร่งรณรงค์ให้ประชาชนได้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยให้เป็นปกติ  โดยเฉพาะการเลือกใช้หน้ากากผ้าที่สามารถซักซ้ำมาใช้ใหม่ได้  ประหยัดและหาซื้อได้ง่านกว่าหน้ากากอนามัย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 22/05/2020 17:20 น. by อินทรีภูพาน