ข่าวสังคม

ไฟฟ้าอำเภอยางตลาดแจงไฟดับไฟตกบ่อย

จากกรณีชาวบ้านในชุมชนบ้านเปลือย หมู่ 5 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ร้องเรียน หลังประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากไฟตกและดับบ่อยครั้ง ทำให้กระทบกับการใช้ชีวิตและส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าพังเสียหายนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าว โดยระบุว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี ได้ตรวจสอบประเด็นดังกล่าวฯ พบว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ชุมชนบ้านเปลือย หมู่ 5 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอยางตลาด อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบไฟฟ้า และได้มีการจัดการ การบริหารการใช้กระแสไฟฟ้าให้สามารถการจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ โดยได้ย้ายหม้อแปลงเครื่องเดิมไปติดตั้งไว้ที่เหมาะสม พร้อมได้นำหม้อแปลงเครื่องใหม่มาติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชุมชนฯ มีไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ จึงอาจทำให้ในช่วงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า มีไฟดับบ่อยครั้ง

และเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอยางตลาด ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม และได้จ่ายกระแสไฟฟ้า ให้กับชุมชนบ้านเปลือย ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมได้ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ในเวลาต่อมา เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 14.00 น. นายจรูญ ใจทาน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอยางตลาด ได้เข้าพบและชี้แจงนายสุขุมวรัชญ์ อัครเศรษฐัง ผู้ร้องเรียนและตัวแทนชุมชนฯ ให้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินการต่างๆ เป็นที่เข้าใจเรียบร้อยแล้ว