ข่าวสังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำความดี มีแล้วแบ่งปัน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 มิถุนายน 2563  ที่บริเวณห้องโถง  ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2521 ทรงสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปี พ.ศ.2543 โดยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน และเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศ ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านทหาร เป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร

จากนั้นเวลา 10.30 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยการทำความสะอาดสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีและแบ่งปัน” ด้วยการนำถุงยังชีพ ไข่ไก่ น้ำดื่ม มาช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับประชาชนหรือคนในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่บริเวณลานประกอบพิธี หนองพลสีแดง บ้านห้วยเตยคำ หมู่ 6 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์