ข่าวสังคม

อึ้งไปกันใหญ่ พบเพิ่มนับ 100 ไร่ผืนป่าสงวนทวงคืนกลายเป็นแปลงปลูกมันสำปะหลัง

พบผืนป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงที่ทวงคืนจากนายทุนสมัย คสช.และจัดโครงการปลูกป่าอย่างยิ่งใหญ่ในปี 2559 ถูกบุกรุกกลายเป็นแปลงปลูกมันสำปะหลังเพิ่มอีกหลายร้อยไร่ ล่าสุดชาวบ้านใน ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ออกมาเรียกร้องส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ หวั่นเกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมพื้นที่ข้างเคียง และมีสารพิษจากแปลงปลูกมันกระทบสัตว์เลี้ยงและสุขภาพชาวบ้านเจ็บป่วยล้มตาย

จากกรณีชาวบ้าน ในเขต ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เรียกร้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ คสช.ทวงคืนกลับมาแล้ว แต่ยังถูกนายทุนเข้าไปบุกรุกปลูกมันสำปะหลังหลายร้อยไร่ อย่างไม่เกรงกลัวอำนาจรัฐ หวั่นเกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมบ่อกุ้ง และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายซ้ำซาก ตามข่าวที่เสนอแล้วนั้น

ล่าสุดวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ชาวบ้านหลายหมู่บ้าน จากหลายอำเภอ ใน จ.กาฬสินธุ์ และ จ.มหาสารคาม ที่เข้าไปเก็บเห็ดในผืนป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง รอยต่อหลายตำบลในเขต อ.ยางตลาด และ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ยังวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความสงสัย ที่พบว่าผืนป่าดงระแนงซึ่งเคยถูกนายทุนเข้าไปบุกรุก ทำการปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง ที่ต่อมาได้เกิดผลกระทบน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ่อกุ้ง พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านใน ต.บัวบาน และส่งผลกระทบถึงถนนและคลองชลประทาน ได้รับความเสียหายและรัฐต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ ในการซ่อมแซมและจ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวนหลายล้านบาท ทั้งนี้ ต่อมาส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในยุค คสช. ได้บูรณการทวงคืนและทำการปลูกป่าในปี 2559 แล้ว แต่ทำไมปีนี้ กลับพบว่ามีการบุกรุกเข้าไปปลูกมันสำปะหลังอีก

นางคำพร จันทะเสน อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 247 หมู่ 12 ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตนและเพื่อบ้าน รวมทั้งชาวบ้านจากหลายอำเภอ ที่มาหาเก็บเห็ดเพื่อไปประกอบอาหารในครัวเรือน ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงดังกล่าว ต่างมีความสงสัยว่าผืนป่าที่ทวงคืนสมัย คสช.ในปี 2559 และต้นไม้กำลังเจริญเติบโต ผืนป่ากำลังจะฟื้นคืนกลับมา โดยสังเกตจากความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ ฝนเริ่มตกต้องตามฤดูกาล และอาหารป่าเริ่มจะเกิดมีมาเองตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม จากการที่ตนและชาวบ้านได้มาเห็นสภาพผืนป่าในปัจจุบัน ซึ่งเป็นจุดที่เคยมาร่วมกิจกรรมทวงคืนผืนป่า ปลูกป่า ในครั้งนั้นอย่างยิ่งใหญ่ หลายครั้ง หลายจุด ในวันนี้ได้ถูกบุกรุกทำลายอีกครั้ง

นางคำพร กล่าวอีกว่า จากการที่ได้มาเห็นกับตาดังกล่าว ซึ่งคาดว่าน่าจะถูกบุกรุกเพิ่มอีกหลายร้อยไร่ เพราะสังเกตเห็นมีรถไถ และพันธุ์มันสำปะหลังที่เตรียมไว้จะปลูกอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากปล่อยให้มีการบุกรุกและปลูกมันสำปะหลัง ปัญหาที่จะติดตามมาอีกหลายประการ เช่น น้ำป่าไหลหลากท่วมชาวบ้าน 2 ตำบล คือ ต.บัวบาน และต.คลองขาม ซึ่งได้เกิดแล้วในปี 2557 และ 2562 ปีนอกจากนี้สารเคมีที่นำมาใช้ในแปลงมันสำปะหลัง ก็จะถูกพัดพาไปกับน้ำ ตกค้างในน้ำ ในดิน เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะเกิดการสะสม เป็นต้นเหตุให้เกิดสารก่อมะเร็ง โรคผิวหนัง หรือเจ็บป่วยด้วยประจำตัวต่างๆ ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากสารเคมีดังกล่าว

นางคำพรกล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ตนและเพื่อนบ้านที่เข้ามาหาของป่า แทบจะไม่ได้เห็ดและอาหารป่าเลย บางคนต้องกลับบ้านมือเปล่า ไม่มีอาหารเย็นทำกินในครัวเรือน เพราะพื้นที่หาอาหารป่าเหลือน้อย ขณะที่ชาวบ้านมาหาของป่าเป็นจำนวนมาก จึงขอเป็นหนึ่งเสียงจากชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากผืนป่าดงระแนง ซึ่งเป็นผืนที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในยุค คสช.ทวงคืนและปลูกป่าแล้ว ยังกลับมาถูกบุกรุกทำลายซ้ำซากอีก อยากเรียกร้องเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามาตรวจสอบและตอบคำถามชาวบ้านด้วย ว่าป่าที่ทวงคืนมาแล้วและทำการปลูกป่าเพื่อให้เป็นป่าสงวนถาวร เป็นแหล่งอาหารชุมชน แต่กลับถูกนายทุนบุกรุกและนำรถไถมาเหยียบย่ำทำลาย กลายเป็นแปลงมันสำปะหลังของนายทุนได้อย่างไร