ข่าวสังคม

นครพนม มทบ.210 เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2566″

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานหน้า บก.มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง อ.เมือง จ.นครพนม พล.ต.สถาพร บุญชู ผบ.มทบ.210/ผอ.ศบภ.มทบ.210 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2566 ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการบูรณาการร่วมหน่วยงานในพื้นที่ จ.นครพนม ในการตรวจความพร้อมเพื่อลงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม

ซึ่งประกอบไปด้วย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครพนม, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม, สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม, สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม, อบต.กุรุคุ, และ อบต.บ้านผึ้ง เข้าร่วมพิธีเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที โดยมีขนส่งจังหวัดนครพนมสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือตรวจวัดค่ามาตรฐานควันดำให้กับย่านพาหนะที่เข้าร่วมพิธีเปิดก่อนออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า PM 2.5 จากนั้นได้นำรถน้ำลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนจำนวน 24,000 ลิตร ณ ต.กุรุคุ และ ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อเป็นการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น

มทบ.210 บูรณาการร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่า นพ.2 ทำการฝึกปฏิบัติการทำแนวกันไฟ ให้กับกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน ศบภ.มทบ.210 เพื่อให้กำลังพลของหน่วย ได้ความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการรับมือกับเหตุไฟไหม้และการทำแนวกันไฟ ณ พื้นที่หลังค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 17/03/2023 14:44 น. by อินทรีภูพาน