ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญา

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ให้กับช่างทอผ้า  กลุ่มทอผ้า และผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค นำแบบลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไทย

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ห้องเจ้าเมืองกาฬสินธุ์  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา  โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม นายสำเริง  ม่วงสังข์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี  และมีช่างทอผ้า  กลุ่มทอผ้า และผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิคในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 64 ราย เข้ารับมอบแบบลายผ้าพระราชทานเพื่อไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพิ่มคุณค่าและมูลค่า ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ให้สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน

สำหรับผ้าลายดอกรักราชกัญญา  เป็นลายผ้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผ้าพื้นถิ่นภาคใต้ แล้วนำมาออกแบผสมผสานกับลายดอกรัก ที่สื่อถึงความรักและกำลังใจที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์ขึ้น ประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1  ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้าบาติก  ประเภทที่ 2 ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ามัดหมี่  ประเภทที่ 3 ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ายกและผ้าบาติกลายพระราชทาน เป็นลายที่ 4 ซึ่งพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้พัฒนาผ้าบาติกลายพระนามาภิไธยสิริกิติ์  ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รับทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อปี พ.ศ.2503 เพื่อให้มีความร่วมสมัยและเป็นสากล

จากนั้นนายศุภศิษย์  กอเจริญยศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผ้าไทยใส่ให้สนุกตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  และกล่าวว่าลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา  ที่รับมอบกันในวันนี้ช่างทอผ้าในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำมาเป็นต้นแบบในการทอสำเร็จเป็นผืนแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว  ใช้เวลาทอรวม 15 วัน  มีความสวยงามมาก