ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ศาลาการเปรียญ วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563   โดยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี อ่านราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563    โดยมีข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถวายเทียนจำนำพรรษาแด่ พระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) รักษาการเจ้าคณะภาค 8 ประธานสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563  ถวายปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำรับพร 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และหัวหน้าส่วนราชการ ยังได้ร่วมกัน มอบตะกร้ายังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จำนวน 120 ชุด ด้วย