ข่าวสังคม

นครพนม มอบโค – กระบือ 66 ตัว แก่เกษตรกรผู้พิการทางการมองเห็นจังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายวันชัย จันทร์พร) มอบหมายให้ นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบโค – กระบือ จำนวน 66 ตัว ประกอบด้วย โค จำนวน 46 ตัว กระบือ จำนวน 20 ตัว ให้แก่เกษตรกรผู้พิการทางการมองเห็นจังหวัดครพนม จำนวน 33 ครัวเรือน ๆ ละ 2 ตัว เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรผู้พิการทางการมองเห็นจังหวัดนครพนมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวชื่นชมสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้นำโค – กระบือ มามอบให้แก่เกษตรกรผู้พิการทางการมองเห็นและครอบครัวในครั้งนี้ โค – กระบือ ถือเป็นสัตว์ใหญ่ ที่มนุษย์เลี้ยงไว้ใช้งานและเป็นอาหาร การทำบุญไถ่ชีวิตโค – กระบือ ให้รอดจากการเชือดของโรงฆ่าสัตว์จึงถือเป็นบุญใหญ่ ในการให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์โลก และยังได้บุญ ต่อที่สองโดยการมอบโค – กระบือให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็นและครอบครัวนำไปเลี้ยง เพื่อจำหน่ายลูกเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว ต่อไป ในส่วนพี่น้องเกษตรกรผู้ที่ได้รับโค – กระบือ ไปในวันนี้ ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลงของสมาคมคนตาบอดจังหวัดนครพนม อย่างเคร่งครัด จัดการเลี้ยงดูแลโค – กระบือ ที่ได้รับให้มีชีวิตยืนยาว ขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 04/04/2023 14:26 น. by อินทรีภูพาน